Inviterte til båttur med mingling for å øke antall industri-initierte studier i Norge

Fra venstre: Espen Snipstad (kommunikasjonsdirektør LMI), Cathy Capdeville (direktør næringspolitikk, Melanor), Signe Øien Fretland (leder for NorTrials koordinerende enhet), Peder Langeland Myhre (kionstituert overlege ved hjertemedisinsk avdeling, AHUS og leder for NorTrials-senteret for hjerte-karsykdommer), Siv Uddeholt (Inven2), Jannik Grodt Schmidt (head of healthcare USA & senior advisor Innovasjon Norge), Zacharias Holm (forretningsrådgiver helse Innovasjon Norge). Foto: Melanor.
28. august 2023
Lørdag 26. august inviterte den norske ambassadøren i Nederland til båttur med mingling og nettverksbygging. Det var ambassaden som sto for arrangementet sammen med NorTrails, Innovasjon Norge, LMI, Melanor og Inven2. Dette var tredje gang representanter fra norsk helsevesen og internasjonale industrisamarbeidspartnere innenfor medisin og medisinsk teknisk utstyr møttes, og denne gangen var tema kardiologi.  

Det var 75 deltakere på båtturen gjennom Amsterdams vakre kanaler, hvor godt over halvparten var representanter fra norske sykehus og resterende halvpart var fra næringen. Formålet med møtet var å øke antall industri-initierte studier i Norge gjennom tettere samarbeid mellom norsk helsetjeneste og helsenæringen.  

Den norske ambassadøren i Haag, Bård Ivar Svendsen ønsket deltakerne velkommen. Deretter holdt Peder L. Myhre, leder for kardiologiområdet, og NorTrials leder Signe Øien Fretland innlegg for å belyse mulighetene for kliniske studier i Norge og viktigheten av at norske sykehus er raske med å svare ja på henvendelser fra industrien om deltakelser i kliniske studier.  

Foto: Espen Snipstad, LMI

Foto: Espen Snipstad, LMI

Foto: Espen Snipstad, LMI

Foto: Espen Snipstad, LMI

Foto: Espen Snipstad, LMI