Jubileumsintervju Inven2 10 år: Christian Hall

Christian Hall
26. oktober 2020

Inven2 har 10-års jubileum i år. I anledning jubileet har vi intervjuet noen suksessfulle forskere og klinikere som alle har bidratt til banebrytende innovasjoner av stor samfunnsnytte.

I dette intervjuet kan du lese mer om professor emeritus Christian Hall. Hans forskningsfunn brukes daglig for å identifisere potensiell hjertesvikt hos pasienter verden over, og er den mest verdifulle lisensavtalen til Inven2 noensinne. 

Navn:
Christian Hall 

Tittel:
Professor Emeritus

Hva har vært ditt forskningsområde:
Mitt forskningsområde har vært hjerte- og karsykdommer, spesielt hormonelle reguleringsmekanismer ved hjertesvikt. For tiden arbeider jeg også med distriktsbasert akuttbehandling av hjerneslag.

Hva er din viktigste innovasjon?
Hjertet produserer hormoner som regulerer blodkar og saltutskillelse i nyrene. Den viktigste stimulus for frigjøring av hjertehormoner er strekk av hjertemuskelen, noe som er en fellesnevner for ulike typer hjertesvikt. Vi arbeidet fram og patenterte ideen om å måle den hormonelle profaktoren Nt-proBNP i en blodprøve som markør for diagnose av, og prognose, ved hjertesvikt.

Nt-proBNP er i dag en global standard for påvisning og gradering av hjertesvikt. Konseptet var min innovasjon, men jeg hadde ikke klart å bringe det frem til produkt uten mange dyktige medarbeidere i forskningsgruppen for kardiovaskulær endokrinologi på Rikshospitalet. 

Hva har samarbeidet med Inven2 betydd for deg?
Medinnova – senere Inven2 – har vært viktig på flere måter: De har stimulert og oppmuntret vårt arbeid og sørget for kommersialisering på en profesjonell måte. Vår kommersielle partner Roche var en tung aktør i et verdensomspennende marked, og dette var vesentlig for internasjonal aksept og bruk av Nt-proBNP. Avtalen med Roche ga også lisensinntekter som blant annet har bidratt til en betydelig finansiering av senere forskning ved Instituttene for kirurgisk og indremedisinsk forskning.

Din hilsen til Inven2 i anledning 10 års jubileet?

​Jeg vil takke for et utmerket samarbeid og ønske lykke til videre. Jeg vil håpe at dere tar vare på og dyrker videre kulturen fra Medinnova-tiden. Med det mener jeg entusiasme for originalitet og ukonvensjonelle tanker – og en åpen dør for dem som bærer på en ide.

 

Mer om Christian Hall og NT-proBNP: