Jubileumsintervju Inven2 10 år: Fredrik Schjesvold

16. november 2020
Inven2 har 10-års jubileum i år. I anledning jubileet har vi intervjuet fem suksessfulle forskere og klinikere som alle har bidratt til banebrytende innovasjoner av stor samfunnsnytte.
I dette intervjuet kan du lese mer om kliniker Fredrik Schjesvold. Han har på få år bygd opp Oslo Myelomatose senter til å bli Nordens største kliniske forskning- og behandlingssenter for kreftsykdommen myelomatose, det vil si kreft i beinmargen. 

Navn:

Fredrik Schjesvold

 

Tittel:

Leder for Oslo myelomatosesenter

 

Hva er ditt kliniske fagområde:

Myelomatose og amyloidose

 

Hva er det viktigste du har bidratt med innen klinisk forskning og utvikling?

Det viktigste jeg har bidratt med er å få til en stor økning i antall kliniske studier, og også en stor økning i rekruttering av pasienter til de studiene vi har. Via dette har vi fått trukket mange interessante kliniske studier til Oslo og Norge, både innenfor cellulær terapi, immunterapi, og behandling for grupper som ikke har hatt noe annet tilbud.

Vi har også fått startet flere egeninitierte studier, både norske og internasjonale, og har klart å få finansiert disse både fra offentlige midler og fra legemiddelindustrien. Vi har klart å gjøre Oslo til et veldig synlig og anerkjent senter i myelomatosefeltet. Vår egen forskning har i tillegg medført bedre infrastruktur for forskning på vår sykdomsgruppe ved Oslo universitetssykehus, med innføring av biobank, PET-CT, og avansert flow-cytometrisk diagnostikk for myelomatose som eksempler.

 

Hva har samarbeidet med Inven2 betydd for deg?

Inven2 har vært og er til stor hjelp ved igangsetting av kliniske oppdragsstudier fra industrien. Spesielt setter jeg pris på den systematiske oversikten over inntekter og utgifter, og et sterkt fokus på å gjøre prosessene så raskt som mulig. Inven2 er også en god medspiller i å påpeke flaskehalser i systemet som så sykehuset kan jobbe med å forbedre.

 

Din hilsen til Inven2 i anledning 10 års jubileet?

Takk for godt samarbeid. Jeg ser frem til videre samarbeid for å fortsette økningen av kliniske studier ved Oslo universitetssykehus.