Jubileumsintervju Inven2 10 år: Fridtjof Heyerdahl

Fridtjof Heyerdahl og Erna Solberg med EpiShuttle
Fridtjof Heyerdahl demonstrerer transportisolatoren EpiShuttle for statsminister Erna Solberg. Foto: Jannicke Kristoffersen, Inven2
23. november 2020
Inven2 har 10-års jubileum i år. I anledning jubileet har vi intervjuet suksessfulle forskere og klinikere som alle har bidratt til banebrytende innovasjoner av stor samfunnsnytte.
I dette intervjuet i serien kan du lese mer om kliniker Fridtjof Heyerdahl. Hans idé og utvikling av en voksenkuvøse som frakter pasienter smittet med alvorlige infeksjonssykdommer, har vist seg ekstremt viktig i koronapandemien.

Navn:
Fridtjof Heyerdahl

 

Tittel:
Medisinsk sjef i EpiGuard, samt overlege og seniorforsker ved luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

 

Hva er ditt forskningsområde:
Klinisk toksikologi, det vil si forgiftninger av mennesker.

 

Hva er din viktigste innovasjon?

Min viktigste innovasjon er EpiShuttle. Det er en transportkuvøse som kan frakte mennesker smittet med alvorlig sykdom, samtidig som den beskytter helsepersonell. Jeg kom på idéen da jeg jobbet med å skaffe utstyr for smittetransport under ebolaepidemien i 2014. Utviklingen startet i 2014, men tar nødvendigvis tid. Da neste ebolaepidemi brøt løs i Kongo i 2018, var Epishuttle på markedet og kunne frakte alvorlig syke pasienter med høy smittefare.
Vi fikk mye interesse for produktet da, og posisjonerte oss deretter og hadde mye kontakt med ledende miljøer innen smittetransport over hele verden. Mange ønsket å kjøpe inn EpiShuttle allerede den gangen, men hadde ikke økonomiske rammer til det. Da koronapandemien var et faktum i mars i år, så tok salget av, på grunn stort behov og økte økonomiske rammer til dem vi hadde pleid nettverk med over år.

 

Hva har samarbeidet med Inven2 betydd for deg?

Inven2 er den etablere ruten for en ansattoppfinnelser ved Oslo universitetssykehus, og den veien jeg og andre ansatte må gå for å etablere et firma og drive med produktutvikling.

Inven2 spilte en vesentlig rolle for prosjektet i startfasen, noe som har tonet ned seg naturlig nok ettersom firmaet EpiGuard, som har utviklet og selger Epishuttle, har vokst seg til.

Inven2 var en veldig aktiv deltager i styret da Epiguard ble opprettet, noe som var et veldig viktig bidrag. Inven2 bisto også aktivt med å søke om soft funding, og dro oss gjennom virkemiddelapparatet til vi hadde privat kapital til å stå på egne ben

Forankringen mot Oslo universitetssykehus har vært viktig for selskapet, og at Oslo universitetssykehus er en del av eierskapet gjennom Inven2 er fremdeles en viktig ballast i firmaet. For meg personlig er det viktig at jeg kan jobbe som kliniker ved sykehuset og være en del av EpiGuard.  Å balansere disse to rollene er krevende, men modellen med Inven2 fungerer.

 

Din hilsen til Inven2 i anledning 10 års jubileet?

Jeg vil gratulere på det hjerteligste med 10 år. Takk for et veldig entusiastisk lagarbeid. Dere har alltid villet meg og prosjektet det beste. Jeg håper dere møter andre forskere og klinikere med den samme entusiasmen som jeg ble møtt med.

 

Les mer om EpiGuard: http://epiguard.com/

Les sak om EpiGuard i E24: https://e24.no/naeringsliv/i/vAAE1p/da-pandemien-traff-oekte-bestillingene-med-1300-prosent?referer=https://www.aftenposten.no