Jubileumsintervju Inven2 10 år: Heidi Glosli

Heidi Glosli
Heidi Glosli er overlege ved Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
2. november 2020
Inven2 har 10-års jubileum i år. I anledning jubileet har vi intervjuet fem suksessfulle forskere og klinikere som alle har bidratt til banebrytende innovasjoner av stor samfunnsnytte.
I dette intervjuet kan du lese mer om kliniker Heidi Glosli ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun har vært helt sentral i å bygge opp kompetanse og drive kliniske studier på barn for å gi dem tidlig tilgang til behandling. 

Navn: 
Heidi Glosli

Tittel: 
Overlege

Hva er ditt kliniske fagområde: 
Spesialist på kreft og blodsykdommer hos barn

Hva er det viktigste du har bidratt med innen klinisk forskning og utvikling? 
De siste syv årene har jeg vært så heldig og fått lov til å bygge opp en klinisk forskningspost for barn og ungdom. Den kliniske forskningsposten hjelper til med gjennomføring av kliniske studier og består av en robust infrastruktur med dyktige medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Felles for alle er at de trives med  å jobbe med barn og ungdom. Målet er at barn og ungdom skal få minst like god, og ikke minst godkjent, behandling som voksne.

Hva har samarbeidet med Inven2 betydd for deg?
Samarbeidet med Inven2 har vært utrolig viktig for etableringen av den kliniske forskningsposten ved Barne- og ungdomsklinikken. De sørger for en profesjonell samhandling mellom sykehuset og industrien, og er alltid på tilbudssiden.

Din hilsen til Inven2 i anledning 10 års jubileet? 
Gratulerer med dagen! Håper på et godt og konstruktivt samarbeid også i årene som kommer.