Kontakter for kliniske studier over hele Norge

Forsker på lab
25. november 2021
Inven2 har nå samlet alle kontaktpersoner for kliniske studier på helseforetak i Norge i én oversikt. Dette er ikke gjort før, og vil gjøre det enklere for legemiddelfirmaer, medisinsk-tekniske utstyrsfirmaer og biotekbedrifter å finne egnede steder i Norge for sine studier.

Inven2 har gjort arbeidet som et ledd i TTO Helsenettverk. Oversikten finner du på våre nettsider her. Oversikten viser kontaktpunkt for kliniske studier, studieavtaler og et utvalg av utprøvningsmiljø ved sykehusene i Norge.

-Norge er et lite land i verden og det er skarp internasjonal konkurranse om å tiltrekke seg kliniske studier. Vi mener at denne oversikten er et ledd i arbeidet med å øke både tilgjengelighet og synlighet av norske sykehus og utprøvingsmiljø, og dermed bidra til å øke antallet studier i Norge. Oversikten er den første i sitt slag hvor kontakter fra hele Norge fremgår helt unik, og vil kunne brukes av alle som driver med kliniske studier, sier Siri Kolle, Vice President for kliniske studier i Inven2.

Siri Kolle

Siri Kolle, Vice President Clinical. Foto: Moment Studio/Inven2.

 

Hun forteller at de har sett på hva andre land har gjort på samme feltet, og har landet på omtrent samme modell som Danmark.

-Det vi vet er at det i større grad er representanter fra hovedkontorene til legemiddelfirmaene og CRO-er utenfor Norge som bestemmer hvem som skal forespørres og hvor studiene skal legges. De bruker informasjonen på nett aktivt i denne prosessen for å finne steder, og derfor er det viktig at denne oversikten nå er laget og ligger tilgjengelig ute for alle, sier Kolle.

 

Her finner du oversikten over kontaktpunkt for kliniske studier, studieavtaler og et utvalg av utprøvningsmiljø på HF i Norge.