INSPIRE-rapport: Markant endring i behandling av nyrekreft

23. mars 2023
Immunterapi kommer for fullt for pasienter med alvorlig nyrekreft. De fleste i denne gruppen får nå slik avansert behandling. Det viser en ny INSPIRE-rapport som nå er ute.

En ny rapport om nyrekreft fra INSPIRE-prosjektet viser en tydelig endring i behandlingen av nyrekreftpasienter med spredning av sin kreftsykdom.

I 2019 ble ca 12 prosent av de med avansert nyrekreft behandlet med immunterapi alene eller i kombinasjon med annen behandling.

I 2021 hadde denne andelen steget til hele 87 prosent.

INSPIRE-prosjektet er et unikt og banebrytende samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, der Kreftregisteret, LMI, Inven2, Kreftforeningen har gått sammen om å kartlegge bruk av medikamentell kreftbehandling. Merck, Pfizer, MSD og Bristol Meyers Squibb, har også deltatt i prosjektet, samt bidratt med finansiering. 

Les hele rapporten her.

Les sak om rapporten på Kreftregisterets og LMIs nettsider.