Medisinsk hologram-startup henter inn fersk kapital

Holocare hjerte VR
8. mars 2021
Det norske oppstartsselskapet HoloCare satser på fjernkirurgi og bruk av hologrammer i forkant av kompliserte operasjoner. Nå satser aksjonærene, og legger 15 nye millioner på bordet. 

– Det er ett år siden HoloCare ble etablert, og på den korte tiden har selskapet kommet godt på vei med å skape et produkt, ved å utvikle både prototyp og en «go-to-market»-strategi, sier Solfrid Skilbrigt, styreleder i HoloCare og strategidirektør i Sopra Steria.

Aksjeselskapet HoloCare AS er et resultat av at Inven2, Norges største aktør innen kommersialisering av forskning, og konsulentselskapet Sopra Steria gikk sammen for å skape en offentlig-privat satsing på helsehologrammer. HoloCare utvikler såkalt «Mixed Reality» hologram-teknologi innen medisinsk anvendelse, som kan bedre pasientbehandlingen betraktelig. Løsningene skal lanseres i et globalt marked.

 

Øker investeringene

– Det siste året har HoloCare utviklet en skyplattform med kliniske applikasjoner for avansert holografisk visualisering av organer til pre-operativ planlegging. I plattformen inngår også en AI-tjeneste for omdanning av medisinske bilder til 3D-modeller, som gjør at kirurgene i forkant av en operasjon kan få et helt unikt innblikk i organet som skal opereres, sier Skilbrigt.

HoloCare jobber nå med sine regulatoriske prosesser og satser på en CE-godkjenning av plattformen til sommeren. I første omgang betyr det at den vil den kunne brukes til forskningsformål. Det arbeides samtidig mot oppstart av kliniske studier for validering av tjenestene som forventes å kommersialiseres og tilgjengeliggjøres på markedet i 2022.
– De gode resultatene så langt gjør at vi styrker vår satsning, og øker investeringene. Dette er «leading edge»-teknologi, sier Skilbrigt.

 

Banebrytende teknologi

Det er den internasjonale Sopra Steria-gruppen, med hovedkontor i Paris, som velger å investere i Norge. Tidligere har de investert 20 millioner kroner i selskapet, og går nå inn med 10 millioner til. Også Inven2 velger å gå inn med kapital, for å muliggjøre vekst i tidlig fase. Olav Steinnes, økonomisjef i Inven2, sier at de er svært optimistiske til satsningen:

– Holocare utvikler banebrytende ny teknologi som vil bidra til bedre utnyttelse av helsevesenets ressurser og bedre pasientbehandling. Selskapet har etablert et sterkt internasjonalt team og samarbeider med fremragende kliniske miljøer og AI-kompetanse i Sopra Steria. Inven2 vurderer selskapet som en meget interessant investeringsmulighet og har besluttet å delta i emisjonen med 5 millioner kroner, sier han. 

Olav Steinnes

Olav Steinnes er CFO i Inven2 og har ansvar for Inven2 sin start-up portefølje.

 

I tillegg har en liten gruppe medisinske forskere, som har vært med på prosjektet fra dets spede begynnelse, kjøpt seg inn i selskapet.
Alison Sundset, CEO i HoloCare, sier hun er svært fornøyd og stolt av at Inven2 og Sopra Steria fortsetter å gi selskapet tillit:

– Vi har jobbet dedikert for å videreutvikle og kommersialisere forskningsprosjektene som Oslo Universitetssykehus og Sopra Steria har utviklet sammen siden 2016. Denne investeringen er en stor og viktig milepæl for selskapet. Med investeringen håper vi å raskere kunne ekspandere, sier hun.

Mot slutten av året er det forventet en ny emisjon. Da vil eierne åpne for at flere aktører kan kjøpe seg inn i selskapet i forbindelse med at HoloCare skal lanseres i et internasjonalt marked.

 

Les mer om emisjonen i Finansavisen.

 

Les mer om HoloCare.