Mingling og nettverksbygging i Milano for å få flere kliniske studier til Norge

Arrangørgruppen: Fra høyre: Signe Fretland (NorTrials koordinerende enhet), Jannik Grodt Schmidt (Innovasjon Norge), Kjell-Morten Myhr (leder NorTrials Brain Health), Ashwini Sethupathy (koordinator NorTrials Brain Health), Siv Uddeholt (Inven2), Ina Dahlsveen (LMI). Foto: Michael Chr. A. Simonsen, Dagens Medisin.
18. oktober 2023
Forrige uke inviterte den norske ambassaden i Roma, NorTrails, Innovasjon Norge, LMI og Inven2 til mingling og nettverksbygging i Milano. Målet var å øke antall industri-initierte studier i Norge de neste årene.

 

Møtet ble arrangert i Milano i forbindelse med årets ECTRIMS-kongress (The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis), verdens største MS-kongress, med deltakelse fra industri, helsepersonell og pasientforeninger.

Målet med møtet var å bidra til at Norge blir en mer attraktiv destinasjon for kliniske studier gjennom å styrke samarbeidet mellom spesialhelsetjenesten og helsenæringen.

 

Les mer om møtet på Dagens Medisin.