Nasjonalt møte om personvern og informasjonssikkerhet i kliniske studier

17. mars 2023
Torsdag 16. mars arrangerte NorTrials, Inven2, LMI og NorCRIN, i samarbeid med PVO ved OUS og Nordland sykehuset, et nasjonalt møte for personale involert i personvern- og informasjonssikkerhetsvurderinger fra de fleste helseforetak i Norge. Hensikten med møtet var å etablere et tettere samarbeid mellom personvernombudene i regionene og diskutere mulighet for en nasjonal harmonisering av personvernkonsekvensvurderingsprosessen for kliniske studier.

Personvernkonsekvensvurderingen er del av oppstartsprosessen av en klinisk studie. Tid til oppstart er en viktig konkurransefaktor for å få studier til Norge og det er viktig at behandlingstiden på det enkelte Helseforetak ikke forsinker oppstart av studiene. I møtet ble perspektivet til både myndigheter, industri, utprøvingssenter, Inven2 og personvernombudet presentert med påfølgende diskusjon. Det kom i møtet tydelig frem et ønske om å samarbeide tettere og forenkle prosesser.  Arrangementsgruppen vil sammen med REK følge opp de konkrete innspillene som kom frem i møtet.