Norsk, innovativ krypteringsteknologi snart på markedet

Offpad design layout
Foto: OffPad
28. oktober 2019
Utfordringen med spionasje og hacking i land som Iran og Kina har økt betydelig de siste  årene og er nå blitt et generelt problem uavhengig av geografi og enkeltstater. De økonomiske konsekvensene kan være store. Spesielt gjelder dette for ansatte i globale bedrifter og statsansatte.

Over 70 % av all datakriminalitet skjer via endepunktet fordi du logger på mobiltelefon, nettbrett eller laptop via operativsystemene mens du er online. Profesjonelle hackere kan i dag enkelt komme seg inn en bakdør og få tilgang til sensitive data.

Det norske firmaet OffPad sin løsning på dette problemet er enkel og brukervennlig, og om den holder det den lover, kan den hindre hacking og spionasje på en innovativ måte ved at du tar i bruk en ny type mobildeksel.

 

Tilgangskontroll skjer utenfor mobilens operativsystem

Offpad er en forkortelse for «Offline Personal Authentication Device», og det er nettopp det produktet deres er. Et mobildeksel som uten passord og pinkode gir tilgang til sensitive data enkelt, kun via ett biometrisk fingeravtrykk og dermed åpner tilgang til de programvarene du er autorisert til å bruke.

Se video her.

Selskapet har i dag lokaler hos Simula på Fornebu, i tillegg til at de har knyttet til seg 15 kryptoeksperter innen sikker kommunikasjon i Rennes i Frankrike. Utgangspunktet for samarbeidet med Frankrike er et EU-finansiert 5-årig Eurostars-prosjekt mellom Universitet i Oslo og Ensicaen i Rennes.

«Skal du unngå å bli hacket så er ikke software trygt nok. Du må ha et hardware-element for å gi god nok sikkerhet. Målgruppen er B2B markedet, større virksomheter, både offentlige og private med ansatte som behøver å få styrket tilgangskontroll av bedriftens sensitive applikasjoner. Dette er en løsning på et kjempeproblem hvor vi kan bidra til å redusere angrepsflaten for hackere», sier Jan-Erik Skaug, CEO i Offpad.

Det potensielle markedet til Offpad vokser enormt på grunn av kontinuerlige sikkerhetsbrister som gjør selskaper og stater utsatt for cyberangrep.

«Du som bruker ser kun fingeravtrykksleser og et lite display. Inne i kortet ligger krypteringsnøklene, og selve identifiseringen av brukeren skal skje ved hjelp av en multifaktorautentisering (MFA)», sier Skaug.

 

Kommersiell fase

Offpad utvikler mobildekselet i tett dialog med sikkerhetseksperter i utvalgte norske bedrifter.

«Vi lærer mye gjennom å ha en åpen dialog med disse fagfolkene rundt relevante problemstillinger», sier Skaug.

«Vi er i en positiv prosess og det er lagt et løp framover nå som er veldig spennende. Vi begynner med dette tilbudet til mobil, men gitt trådløs kommunikasjon kan løsningen også brukes for å sikre iPad og laptop. Vi vil i neste versjon tilby sikker kommunikasjon ved å kryptere utveksling via tale, sms og e-post på mobilen», sier Skaug.

Offpad ble etablert i 2017 av Skaug og Petter Taugbøl sammen med Inven2. Mobildekselet og teknologien er basert på en idé fra professor Audun Jøsang ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og er så utviklet gjennom et Eurostars-prosjekt med akademiske og industrielle partnere fra Norge og Frankrike. To patenter i USA er innvilget og en patentsøknad er i prosess.

«Vi jobber nå med design. Her har vi hyret inn en ledende bedrift i Gøteborg innen industridesign som for øyeblikket har ansvar for utforming av designen på dekselet tilpasset Samsung Galaxy 10 og IphoneX-telefoner. Løsningen skal være uavhengig av modell», sier Skaug.

Målet er å ha et ferdig produkt i løpet av 2019.

«Vi er i dialog med større bedrifter og offentlige etater for uttesting. Nødvendige sertifiseringer vil bli gjennomført i henhold til de krav myndighetene stiller.  Markedspotensialet både i Norden og internasjonalt er stort», sier Skaug.

OffPad er også i dialog med Innovasjon Norge om IFU-kontrakt i samarbeid med pilotpartnere. Selskapet oppnådde «Seal of Excellence» på Horizon 2020 søknad fase 1 og er nå i gang med fase 2 søknad på et større tilskudd i EU.

 

E-helse er også et spennende marked

Offpad vurderer og e-helsemarkedet som veldig interessant.

«Potensialet innenfor digitalisering i helsevesenet er stort og betydelige besparelser kan oppnås gjennom bedret effektivitet i helsepersonells hverdag. Det er fremdeles mye silotekning som foregår. Tidligere prototyper har blitt funksjonstestet mot dette segmentet», sier Skaug.

Bedriften har etablert et kompetent styre og «advisory board» inkludert kompetente e-helse rådgivere, og dialog pågår med ulike interessegrupper både i Norge og utlandet.

«Løsningen vår er høyst relevant i forhold til pasientsikkerhet og pasientdata der vi må tilfredsstille de høyeste sikkerhetskrav som finnes. Det er et enormt problem i dag at helsepersonell må ha tilgang til mange ulike systemer. De må logge inn og ut av laptopen sin for å komme inn på disse. OffPad kan bidra med en forenkling av dette via tilgang til fagsystemer med ett tastetrykk uten passord og pinkode», sier Skaug.

 

Spent på framtiden

Olav Steinnes i Inven2 er spent på fortsettelsen for selskapet, og tror Offpad kan nå langt.

«Offpad vil tilby en løsning på et stort sikkerhetsproblem. Hvis de lykkes med en løsning som har godt sikkerhetsnivå kombinert med god brukeropplevelse, har selskapet en spennende framtid», sier Olav Steinnes, CFO i Inven2.

«Vi har bidratt med kapital i tidlig fase og vil følge spent med på resultatene fra testingen av prototypen hos potensielle brukere», sier Steinnes.