Og, vinneren er: En smartsokk for diabetikere!

Vinnere av ideprisen på 250.000 NOK
24. oktober 2019
Til årets idépris kom det inn 30 ideer og juryen har hatt en tøff jobb med å kåre den aller beste idéen. Men, vinneren er altså en smartsokk for diabetikere og skal hindre utvikling av såkalt diabetisk fot som i verste fall kan føre til amputasjon.

Omtrent åtte prosent av jordas befolkning er rammet av diabetes, og mange av disse utvikler en såkalt diabetisk fot som følge av sykdommen. Om ikke dette blir oppdaget tidlig nok, kan tilstanden føre til at foten får sår, og om de går ubehandlet eller ikke lar seg behandle, må foten i de mest alvorligste tilfellene amputeres. Helsedirektoratet i Norge anbefaler at alle med diabetes skal undersøkes for diabetisk fot hvert året.

Men, få av diabetikerne følger opp dette selv, og undersøkelsen er manuell og lite konsistent. Nå har en gruppe forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo funnet på noe de mener kan løse dette.

«Idéen vår er et apparat med en utvalgt kombinasjon av ikke-invasive sensorer for undersøkelse av diabetisk fot», sier Christian Tronstad, som sammen med flere forskerkollegaer ved OUS og UiO står bak idéen.

Måleapparatet skal formes som en smartsokk som diabetikeren har på seg under prøvetakingen.

«Kjempegøy å vinne»

«Det er veldig gledelig å få denne støtten for idéen vår! Nå kan vi teste ut dette med prototyp-utvikling og en forskningsstudie, og gjøre dette til noe mer enn en idé», sier Tronstad.

Tronstad har utviklet idéen sammen  med Jonny Hisdal,  Trond Jenssen, Inge Petter Kleggetveit, Ørjan G. Martinsen, Håvard Kalvøy og Ole Elvebakk.

Juryen hadde en tøff jobb med å velge ut den beste blant de 30 idéene og skriver i sin begrunnelse følgende:

«Diabetes påvirker over 8 % av den voksne befolkning på verdensbasis. Diabetes kan forårsake helseproblemer over tid og diabetisk fot er en av de vanligste komplikasjoner, der nerver og blodkar blir ødelagt.

Juryen verdsetter samarbeidet prosjektet har vist, på tvers av flere fagdisipliner ved OUS.

Og juryen har valgt Smart Sokk som vinneren fordi vi ser nytteverdien for samfunnet, en bedre livskvalitet for de berørte og ikke minst er det et stort markedspotensial.»

 

To idéer kom nesten helt til topps i årets Idépris konkurranse og belønnes med en pris på 25.000 kr: «MinMAT: Beslutningsverktøy for oppfølging av pasienters ernæringsstatus og –behandling» og «Test for å guide behandling av diffust storcellet B-cellelymfom».

Se film som forklarer idéen