Økt antall registreringer i Shared Investigator Platform, SIP

15. desember 2021
Inven2 har sammen med både legemiddelfirmaer og sykehus som kjører kliniske studier tatt grep for å introdusere SIP i Norge. SIP er en måte å markedsføre hva slags studier studiesenteret kan utføre, og en felles kommunikasjonsplattform mellom industrien og sykehusene i pågående kliniske studier.

 

SIP står for Shared Investigator Platform og er en plattform utviklet i fellesskap av flere av de store legemiddelfirmaene. Den skal fungere som en portal hvor det skal gjøres feasibilities, deling av sikkerhetsinformasjon, dokumentutveksling og andre oppgaver knyttet til gjennomføringen av kliniske studier. Formålet med plattformen er å effektivisere arbeidet for mellom firmaene og utprøvingsmiljøene ved sykehusene.

Les gjerne denne saken på LMI sine nettsider for å forstå mer av SIP plattformen.

Gjennom TTO Helsenettverk har Inven2 med flere samarbeidspartnere gjort en stor innsats for å øke antall norske registreringer i SIP.  Denne innsatsen har gitt svært gode resultater så langt. For det første er nå alle aktuelle sykehus for kliniske studier registrert i SIP. Antall registreringer av utprøvingsmiljø har også økt betraktelig. I perioden hvor prosjektet har pågått er Norge faktisk ett av de landene i Europa som både har hatt størst økning i antall registreringer.

For det andre er kvaliteten på den registreringen som er gjort også økt betraktelig. Ser en på antall utprøvningsmiljø som har fullført alt av de viktigste registreringene i systemet er vi også på nivå med de beste landene i Europa.

 

Viktig arbeid

Siri Kolle, Vice President for kliniske studier i Inven2, kan ikke understreke nok hvor viktig SIP er for å tiltrekke seg flere studier til Norge fra global legemiddelindustri.

-Flere av firmaene som har mange studier i Norge krever at sykehusene er på SIP for å få delta i studiene. Dette gjelder blant annet BMS, Pfizer, Roche og MSD. Disse firmaene har i perioden 2016-2020 meldt inn 110 nye studier til Inven2. Flere firmaer med høy studieaktivitet vil ta i bruk SIP, blant annet starter Boehringer Ingelheim med det nå, sier Kolle.

Siri Kolle

Siri Kolle, VP Clinical & Industry Collaboration. Foto: Moment Studio/Inven2.

 

Hun fremhever at de fleste utprøvingsmiljø i Norge forstår viktigheten av å være i SIP og at bruken av digitale løsninger som SIP, er del av fremtiden for gjennomføring av studier.

-Sykehusene har ikke noe valg om de ønsker studier fra disse firmaene, da må de være på SIP. For Norge som er et lite land er det ekstra viktig at vi bruker portalen. Registrering i SIP er en av flere måter å nå ut til firmaene for å tiltrekke oss flere studier, sier Kolle.

Kolle skryter av innsatsen som er gjort de siste årene med å ta SIP i bruk.

-Dette har vært et felles løft i helseforetakene og et godt samarbeid med industrien der vi i Inven2 har fungert som en fasilitator. Det er veldig gøy å se at innsatsen har båret frukter, og så må vi bare jobbe videre og bruke SIP enda mer, sier Kolle.

 

Skal gjøre det enklere for sykehusene

Frode Bjerkely er Clinical Research Manager for Norden og de Baltiske landene for MSD. Han er muligens den i industrien i Norge som har jobbet lengst og mest med SIP.

-Det er unikt at bransjen vår samarbeider om et felles system, men det gjør vi altså gjennom SIP. Poenget er å redusere antall systemer, brukernavn og passord og skape en felles plattform for kommunikasjon mellom sponsorer og utprøvingssentre, sier Bjerkely.

Frode Bjerkely, Clinical Research Manager, MSD. Foto: LMI.

MSD har mange studier i Norge nå, hele 37 aktive. Over 80 % er innen onkologi, og de satser også på studier innen antibiotikaresistens, infeksjon og hjerte-karsykdommer.

-Over 20 legemiddelfirmaer er med i Trancelerate samarbeidet, der SIP er ett av initiativene. Sju firmaer har hittil innført SIP på global basis: MSD, Pfizer, Lilly, Amgen, BMS, Bayer og Roche. Flere er i startgropen. I Norge er det varierende om firmaene har avdeling for kliniske studier, men firmaene ruller ut dette på bred basis. Systemet blir obligatorisk for å jobbe med industristudier med disse firmaene, sier Bjerkely.

Portalen har en nettside og en log-in side og du kan se den her: https://www.sharedinvestigator.com/home

Forespørsler om studier, feasibilities, vil bli mye kortere, da informasjon om studiesenteret inkludert apotek, utstyr, lab med mere vil være i portalen. CV-er til utprøver og studiepersonell vil også ligge i portalen, tilgjengelig for alle firmaene som tar i bruk SIP.

 

Ahus er med

Ahus begynte å bruke SIP allerede i 2018, forteller Anne Kristine Øvre. Hun er

forskningskoordinator ved Seksjon for kliniske studier i Forskning- og innovasjonsdivisjonen på Ahus og har ansvaret for SIP på sykehuset.

-MSD presenterte oss for SIP og sa at dette kom til å bli en viktig portal for kliniske studier framover, så ville vi fortsette å kjøre studier så var det SIP som gjaldt, sier Øvre.

CEO Ole Kristian Hjelstuen

Anne Kristine Øvre, AHUS. Foto: AHUS.

Hun forteller at det tok tid og samarbeid med flere avdelinger ved sykehuset for å få lagt all informasjon inn i portalen, men nå som det er gjort, handler det kun om å holde profilen for sykehuset oppdatert.

-Det jeg ser nå er at SIP brukes i den enkelte studie og tilbakemeldingene fra studieteamene er at funksjonaliteten er god og brukervennlig og at det er nyttig å ha alt samlet på ett sted, sier Øvre.   

I løpet av 2021 har Ahus fått flere henvendelser om nye studier via SIP, noe som viser at portalen også tas i bruk for å videreformidle feasibilities direkte fra firmaene til utprøvermiljøene. Dette sparer legene for mye tid siden de slipper å oppgi informasjonen som allerede ligger tilgjengelig i SIP.

–Dette er en nyttig portal for oss, og jeg er også veldig glad for at Inven2 har etablert et brukerforum der alle sykehusene deltar. Det er godt å få luftet utfordringer  og dele kompetanse på tvers av sykehusene, sier Øvre.