Vår kompetanse

Idévurdering

Kontaktpersoner

Aina Haugen Rengmark, Ph.D.

Aina Haugen Rengmark, Ph.D.

Technology Strategy Manager

Innovation

Tlf. 90 12 63 44

Audun Nilsen

Audun Nilsen

Technology Strategy Manager

Innovation

Tlf. 41108439

Elin Melby, Ph.D

Elin Melby, Ph.D

Technology Strategy Manager

Innovation

Tlf. 95 20 70 71

Gerbrand Koster, Ph.D.

Gerbrand Koster, Ph.D.

Technology Strategy Manager

Innovation

Tlf. 46 95 17 79

Hao Wu M.Sc.

Hao Wu M.Sc.

Technology Strategy Manager

Innovation

Tlf. 97 60 54 77

Helene Dugstad

Helene Dugstad

Technology Strategy Manager

Innovation

Tlf. 41 23 79 94

Jens Halvard Grønlien

Jens Halvard Grønlien

Vice President Innovation

Innovation

Tlf. 412 37 833

Lise Rødsten

Lise Rødsten

Technology Strategy & Collaboration Manager

Innovation

Tlf. 48 89 17 83