Evaluering av din oppfinnelse

Når du melder inn en oppfinnelse, DOFI, vil Inven2 sette sammen et dedikert team til å vurdere oppfinnelsens kommersielle potensial. Teamet vil typisk inkludere prosjektleder, forretningsutvikler, patenteringsekspert og advokat dersom dette er relevant.

Prosjektleder avtaler et møte med deg for å diskutere din oppfinnelse kort tid etter at du har sendt inn en DOFI.  Informasjon fra dette møtet og annen informasjon som Inven2 henter inn, danner grunnlag for avgjørelsen om vi vil gå videre med oppfinnelsen og etablere et kommersialiseringsprosjekt.

Viktige elementer i denne vurderingen inkluderer:

  • Mulighet for å definere et tydelig produkt basert på oppfinnelsen
  • Markedsbehov og kommersielt potensial
  • Produktets fordeler sammenlignet med konkurrerende produkter
  • Mulighet for patentering eller andre beskyttelsesmekanismer
  • Sannsynlighet for vellykket kommersialisering, det vil si utviklingsrisiko.

Utviklingsrisiko avhenger både av hvor godt dokumentert oppfinnelsen er i dag og hvor mye verifisering som gjenstår før den kan kommersialiseres

Du og din arbeidsgiver vil få skriftlig beskjed om hva vi bestemmer oss for i løpet av fire måneder etter innmelding av oppfinnelsen.

Dersom vi ønsker å etablere et kommersialiseringsprosjekt må du signere en avtale som formelt overfører eierskapet til arbeidsgiver. Denne avtalen er nødvendig for at Inven2 skal legge ned ressurser i videreutvikling av oppfinnelsen.

Vil du vite mer?

Jens Halvard Grønlien

Jens Halvard Grønlien

Vice President Innovation

Innovation

Tlf. 412 37 833

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Vice President Project Management

Innovation

Tlf. 99 35 49 29