Vår kompetanse

Patentering og immaterielle rettigheter

Kontaktpersoner

Irene Fjeldahl Johannesen, M.Sc.

Irene Fjeldahl Johannesen, M.Sc.

IPR Manager

Innovation

Tlf. 40 88 71 45

Kirsten Stangebye, M.Sc.

Kirsten Stangebye, M.Sc.

IPR Manager

Innovation

Tlf. 93 29 48 90