Vår kompetanse

Patentering og immaterielle rettigheter

Kontaktpersoner

Kirsten Stangebye, M.Sc.

Kirsten Stangebye, M.Sc.

IPR Manager

Innovation

Tlf. 93 29 48 90