Oppsummering av 2022

Ole Kristian
16. januar 2023
I 2022 gledet vi oss over å nå enda et nytt nivå på det langsiktige innovasjonsarbeidet og ikke minst at rekordmange kliniske studier nå kan tilbys norske pasienter.
Kliniske studier har opplevd en eventyrlig vekst de siste to årene, fra 140 nye studier i 2020 til hele 207 nye kliniske studier innmeldt i 2022. Oslo universitetssykehus (OUS) fortsetter å holde et høyt nivå, mens det var i de øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst, på Universitetssykehuset Nord-Norge og på Nordlandssykehuset at økningen til sammen var størst i 2022. Det mobiliseres på mange avdelinger i sykehusene! Vi vil fortsette å jobbe hardt for å gjøre det vi i Inven2 kan for å bidra til at økningen fortsetter i 2023. Nytt av året er at vi vil bistå sykehusapotekene i alle fire helseregionene i Norge. Vi tror det vil gi en effektivitetsgevinst for Norge som gjør det enda mer attraktivt å gjøre industriinitierte kliniske studier i landet vårt.

På innovasjonssiden startet året sterkt med salget av IT-selskapet Promon, det første og største salget av et selskap vi har vært med å etablere og hjelpe gjennom selskapets kapitalbehov de første årene. Promon hadde salg til kunder på over 100 mill kr årlig da det ble solgt (for 1 mrd kr), og gründeren har fått en nøkkelrolle i selskapet som skal utvikle teknologien videre. Vi gleder oss over dette og for Inven2betyr det at vi i 2022 har hatt flere midler å investere i nye oppstartsselskaper på vei mot sine vekstfaser.

I høst har det vært spennende å følge rakettoppskyting med månelandingsfartøy/rover og romsonde på vei til Månen og til Merkur med teknologi fra det norske selskapet Eidel. Inven2 har inngått en rekke lisensavtaler med Eidel på teknologi fra Fysisk institutt på Universitetet i Oslo (UiO), og vi gleder oss over at teknologien kommer i bruk og til nytte.

I Inven2 har vi et godt team og solide prosesser. En tredjedel av arbeidsstokken jobber med kontrakter og økonomioppfølging av kliniske studier, to tredjedeler med innovasjons- og kommersialiseringsvirksomheten. I begynnelsen av 2022 spurte vi etter tilbakemeldinger på vårt arbeid med innovasjon og kommersialisering. Det lærte vi mye av, og har innført forbedringer i våre prosesser. Det gjelder bl.a. tydelige og mer innholdsrike tilbakemeldinger på ideer (DOFI) som meldes til oss og som Inven2 ikke tar videre som kommersialiseringsprosjekt, slik at det gir større verdi for den som har skrevet DOFIen. Vi spurte også gründere, investorer, oppfinnere, deres ledere og nøkkelpersoner i økosystemet for innovasjon spesielt om prosessen som leder til etableringen av et oppstartselskap. Der lærte vi at forventningene til Inven2 langt overgår mandatet vårt, spesielt der oppfinnere selv ønsker å etablere selskap og innhente kapital. Det beklager vi, men håper at vi sammen med inkubatorer, klynger, Veksthuset, Innovasjonsavdelingen på OUS, Oslo Science City og andre i økosystemet for innovasjon til sammen kan fylle behovet. Vi har grepet fatt i nøkkeltilbakemeldingene og jobber sammen med vårt styre og våre eiere OUS og UiO om nye tiltak.

Vi gleder oss til 2023 og til at enda flere av prosjektene vi har jobbet med får stor verdi og lykkes, og at vi kan legge stadig større erfaring inn i de nye prosjektene slik at sjansen øker for at også de lykkes. Vi har nå noen av de mest interessante investerings-casene vi noensinne har hatt mellom hendene. Det er allerede en betydelig uttelling i europeisk sammenheng i form av verdiskapning fra prosjekter vi har hatt befatning med, og vi skal gjøre det vi kan for at enda flere prosjekter kan lykkes globalt så det blir nyttige produkter og tjenester som gir eksportinntekter og arbeidsplasser.

Les hele oppsummeringen av 2022 her.