PONE Biometrics lanserer biometrisk autentiseringenhet

24. november 2021
Det norske selskapet PONE Biometrics AS lanserer i disse dager en ny biometrisk autentiseringsenhet som styrker bedrifters cybersikkerhet, samtidig som den forenkler den ansattes digitale hverdag. Løsningen baserer seg på konsept utviklet ved Universitetet i Oslo.

70-80% av cyberangrep gjøres via endepunktet – pålogging til systemer. Endepunktet er det svakeste leddet. PONE Biometrics endrer dette.

Norges forskningsråd har bevilget 16 MNOK i et prosjekt ledet av PONE
Biometrics i samarbeid med en rekke ledende forskningsinstitusjoner og
internasjonale selskaper.

Produktet produseres i Skandinavia.

 

Les hele pressemeldingen til selskapet her.

Les mer om selskapet: https://ponebiometrics.com/

Jan Erik Skaug

Jan Erik Skaug, daglig leder i PONE Biometrics. Foto: PONE Biometrics.