Epigenetisk kit
Foto: Zymo Research

QUEST 5 HMC DNA ELISA KIT Epigenetisk kit

Zymo Research logo
Metode for deteksjon av den modifiserte DNA-basen 5-Hydroxmetylcytosin, og brukes som et verktøy av forskere innen feltet epigenetikk.

Lisensiert til Zymo Research i 2012 og kom på markedet samme år.

Oppfinnere er Professor Arne Klungland, Adam Brian Robertson og John Arne Dahl ved avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus.

Mer om produktet