Promoterer Norge som foretrukket land for kreftstudier

Arrangørgruppen: Fra venstre: Charlotte Helen Melby (NorTrials-senteret for kreft), Signe Øien Fretland (NorTrials koordinerende enhet), Nils Haugstveit (ambassadør), Eline Feiring (LMI), Jannik Grodt Schmidt (Innovasjon Norge) Maria Cathrine Lundstad Aulie (Innovasjon Norge), Lieneke Fjørtoft (Innovasjon Norge) og Erlend Carlson (Inven2). Foto: Andreas Stensvold
24. oktober 2023
I forbindelse med kongressen ESMO 2023 (European Society of Medical Oncology) ble det 20. oktober arrangert en mottagelse for internasjonal helsenæring og norsk spesialisthelsetjeneste ved den norske ambassaderesidensen i Madrid. Mottagelsen var arrangert av Innovasjon Norge, NorTrials, LMI og Inven2 i samarbeid med Norges Ambassade i Madrid, og hadde fått navnet «North of the Ordinary – Norway the preferred country for clinical trials».  

 

Hensikten med mottagelsen var å promotere Norge og norske sykehus som egnede senter for gjennomføring av industri-initierte kliniske studier, slik at enda flere norske pasienter skal få et bedre tilbud om utprøvende behandling. Det er derfor ønskelig med et tettere samarbeid mellom helsenæring og norsk spesialisthelsetjeneste, for å øke antall industri-initierte kliniske studier i Norge de neste årene. Målet er at helsenæringen ved fordeling av sine neste kliniske studier til Europa, velger Norge og norske sykehus for sine studier, i tillegg til eller til fordel for andre land.

Det var svært god respons og rekordmange meldte sin interesse for deltagelse. Totalt var det cirka 60 deltagere til stede i ambassaderesidensen, hvorav 17 legemiddelfirma representert med 30 personer fra ulike land, og 20 klinikere fra syv sykehus i Norge. I tillegg var Kreftforeningen, pressen og planleggingsgruppen representert.

Ambassadør Nils Haugstveit ønsket velkommen, etterfulgt av leder for NorTrials koordinerende enhet Signe Øien Fretland, som blant annet understreket nødvendigheten av tett samarbeid mellom de ulike partene for å nå målet om å få flere studier lagt til Norge. NorTrials har blant annet bidratt til å finansiere helsepersonell til å gjennomføre kliniske studier, og laget en nasjonal nett-portal som gjør det mulig for lokal og global farma- og medisinsk utstyrsindustri å sende inn forespørsler om kliniske studier til, eller etablere kontakt med, norske sykehus.

Lege og forsker professor Åslaug Helland leder NorTrials-senteret for kreft. Hun fortalte i sitt innlegg om arbeidet som gjøres, og ikke minst hvilke muligheter og fordeler Norge kan tilby industri som ønsker å starte opp nye forskningsprosjekt. Blant annet at Norge har et nasjonalt kreftregister, der alle kreftpasienter blir registrert og overvåket gjennom forløpet, inkludert behandling, diagnose og prognose, og ikke minst at alle innbyggere i Norge har et personnummer slik at de kan følges gjennom lang tid uten at man «mister» pasientene i løpet av en studie, uavhengig av bosted. 

Et svært vellykket arrangement med entusiastiske deltagere i engasjert samtale. Forhåpentligvis vil mottagelsen resultere i tettere og godt samarbeid mellom helsenæringen og klinikere i tiden fremover, som kan gi økt antall industri-initierte kliniske studier i Norge.