Satser på kunnskapsbaserte bedrifter

Halvard Inven2
1. november 2021
Inven2 har i lengre tid jobbet for å etablere flere bedrifter basert på forskningsidéene som blir meldt inn. Arbeidet er en viktig del av strategien for 2021-2023.

 

– Kunnskap og en høyt utdannet befolkning er viktig kapital for Norge for å lykkes med omstillingen av norsk næringsliv. Teknologioverføringskontorene i Norge, som Inven2, vil spille en vesentlig rolle for å muliggjøre dette, sier Jens Halvard Grønlien, Vice President Innovation (Foto: Moment Studio).

I løpet de 11 årene Inven2 har eksistert, så har 66 bedrifter blitt etablert på bakgrunn av forskningsidéer. Flere av disse er i dag større børsnoterte selskaper som leverer produkter eller som utvikler produkter som har et globalt potensial. Den samlede verdien til denne porteføljen er på 23 milliarder kroner.

Denne uken kan du lese mer om hvordan vi etablerer bedrifter og om de nyeste bedriftene vi har etablert.