Stor interesse for CRO møte om kliniske studier i Norge

Planleggingsgruppen. Foto: Inven2
15. mars 2024
Det har vært en stor økning i antall studier som håndteres av CRO og antall CRO firma som operer i Norge de siste årene. 14. mars arrangerte NorTrials, Inven2 og de andre kontraktskontorene i Norge i samarbeid med CRO firma ett dialog møte med mål om å bli bedre kjent, øke samarbeid og få flere studier til Norge. Det var stor interesse for møtet med over 170 påmeldte deltakere.

Ulike aktører, som jobber med kliniske studier, fikk fortalt om hvordan vi legger til rette for kliniske studier i Norge og de ulike pågående initiativene for å øke antall studier. Flere CRO firma presenterte også mulighetene og potensialet de ser for studier i Norge og kom med konkrete tips for hva som må til for å bli valgt som studieland og site. Det var god dialog, hyggelig mingling og stor enighet om vår felles målsetting!