Stor økning i nye industriinitierte kliniske studier

Både Ahus og Oslo universitetssykehus har god infrastruktur og en ledelse som legger til rette for kliniske studier. Fra venstre: Helge Røsjø. Foto: Ahus. Erlend Smeland. Foto: Moment Studio/Inven2.
16. mars 2022
Innmeldte kliniske studier fra industrien til Inven2 har aldri vært høyere. I 2021 ble hele 177 nye studieavtaler meldt inn til Inven2. Dette er en økning på 10 % fra 2018 som er forrige rekordår. Det er Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus som står for den største delen av økningen i 2021.

 

Onsdag 16. april kl 14:00 arrangerer TTO Helsenettverk og NorTrials seminaret «Kliniske studier i medvind – fra TTO Helsenettverk til NorTrials» fysisk og digitalt.
Temaet for seminaret er de pågående nasjonale tiltakene for å få flere industriinitierte studier i Norge.

 

Siri Kolle er VP for kliniske studier i Inven2 og hun er jublende glad for å se den betydelige oppgangen i kliniske studier for 2021, som også fortsetter så langt i 2022.

–Jeg tror økningen har flere årsaker. Handlingsplanen for kliniske studier som kom i januar 2021 er absolutt én. Vi merker en stor endring i engasjement og fokus på kliniske studier på sykehusene etter at den kom, og flere sykehus har satt i gang en rekke tiltak for å kunne nå målene i planen, sier Kolle.

En annen årsak til økningen er at Norge har blitt mer attraktiv for industristudier under koronapandemien.

–Sykehusene har håndtert koronasituasjonen godt og har både hatt fokus på å starte nye studier og levere i pågående studier. Flere av de globale legemiddelfirmaene rapporterer at dette er blitt lagt merke til utenfor Norges grenser, noe som gjør at vi nå får tilbud om å delta i flere studier enn før, sier Kolle.

Inven2 er ansvarlig for å håndtere avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset, totalt 12 sykehus.

-Vi er involvert i nesten 100% av alle legemiddelstudier som kjøres i Norge, og har gjennom mange år jobbet med å strømlinjeforme prosessen rundt industristudier i samarbeid med både sykehusene og industrien. Det er veldig motiverende at dette arbeidet nå bærer frukter, sier Kolle.

Siri Kolle

Siri Kolle er ansvarlig for kliniske studier i Inven2. Foto: Moment Studio/Inven2.

 

Økning så langt i 2022

Tallene for nye studier meldt inn så langt for januar og februar 2022 vitner om at den positive utviklingen for 2021 fortsetter.

Antall nye avtaler per utgangen av februar har aldri vært høyere:

  • 40 nye studieavtaler innmeldt. Til sammenligning så er dette 50 % flere avtaler enn gjennomsnittet de siste fem årene
  • Det er meldt inn nye studier ved de fleste helseforetakene så langt i år
  • Både Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus) har økning så langt i år sammenlignet med tidligere år

Kolle sier det blir spennende å følge tallene utover året. Det er først i år flere av tiltakene som springer ut fra handlingsplanen blir satt ut i full styrke.

–Det nylig etablerte NorTrials er et veldig konkret tiltak fra handlingsplanen for kliniske studier som vi har store forventninger til. Her vil det skje mye i løpet av året som forhåpentligvis vil bidra positivt, sier Kolle.

NorTrials er et privat- offentlig samarbeid mellom sykehusene og industrien som skal resultere i «en vei inn» for industrien og etablere seks sentre for faglige satsingsområder.

Les intervju med Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør – Øst og styreleder i NorTrials her fra Dagens Medisin i januar i år.

Ahus har fordobling av nye studier i 2021

Akershus universitetssykehus (Ahus) står for den største prosentvise økningen i antall nye studier på hele 114 % fra 2020 til 2021. Inven2 sine tall viser at de har en betydelig økning så langt i år også, sammenlignet med tidligere år.

Helge Røsjø er forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus. Han synes det er veldig gledelig å se denne økningen som han påpeker langt fra har vært en «quick fix», men en kombinasjon av flere grep over en ti-års periode.

– Ahus har lykkes i å bli et sterkere, større og mer robust universitetssykehus. Vi ser en tilsvarende vekst i økningen av forskning totalt sett, noe som også er viktig når vi skal serve industripartnere med fagpersoner og infrastruktur for kliniske studier, sier Røsjø.

Et enkelt grep som industrien særlig setter pris på som er tatt ved Ahus er «en dør inn» for industrien.

-Dette vet vi industrien verdsetter og det er muliggjort ved å sentralisere noe av forsknings- og innovasjonsaktivitetene våre. Vi tilstreber å gi raske svar når vi blir kontaktet og forsøker å ha tett og god kontakt med industrien i oppstarten av studiene, sier Røsjø.

Ambisjonen til Ahus er å bidra til mer samarbeid med både industrien og med andre, også mindre sykehus i regionen. Sykehuset vil jobbe for mer vekst innen kliniske studier, men Røsjø påpeker at det ikke bare er enkelt.

-Å bygge på vekst er vanskelig innen kliniske studier, for en utprøver kan for eksempel ikke sette i gang en ubegrenset mengde med studier. Dette er en utfordring vi jobber med å løse smart, blant annet ved å styrke universitetsfunksjonen til sykehuset ytterligere og da øke antall utprøvere, sier Røsjø.

Les intervju med Helge Røsjø her i Dagens Medisin fra februar 2022 om rekordantallet med nye kliniske studier ved Ahus.

Ole Kristian Hjelstuen

Helge Røsjø er forsknings- og innovasjonsdirektør på Ahus. Foto: Ahus.

OUS er en motor

Andelen nye industristudier ved OUS har aldri vært høyere, og sykehuset har en tydelig økning i nye studier sammenlignet med 2020.

–OUS er en motor innen kliniske studier i Norge, særlig innen kreft. Sykehuset har et høyt volum av studier og deltar i en stor andel av de industriintierte legemiddelstudiene som startes i Norge, sier Kolle.

Erlend Smeland, direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus, er enig i dette.

-Vi gleder oss veldig over den positive utviklingen og det engasjementet vi ser i mange av våre klinikker for å øke omfanget av kliniske studier. Det er et krevende oppdrag å doble kliniske behandlingsstudier over 5 år, men vi opplever en stor og smittsom entusiasme i fagmiljøene, og en erkjennelse av at dette er viktig for pasientene. Klinikkene har et tydelig oppdrag om å legge til rette for flere kliniske studier, selv i en krevende tid der det er et stort etterslep i pasientbehandlingen etter pandemien. Både industrisamarbeid og forskerinitierte studier og står høyt på agendaen i sykehuset, sier Smeland.

Erlend Smeland

Erlend B. Smeland er direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus. Foto: Moment Studio/Inven2.

 

Kolle er imponert over både OUS og Ahus sitt arbeid med kliniske studier, og tror de på mange måter har knekt koden.

-Begge sykehus har god infrastruktur og en ledelse som legger til rette for kliniske studier. Resultatene har ikke kommet av seg selv, men skyldes langsiktig innsats. I tillegg har sykehusene fagmiljøer som leverer utrolig godt i studier og er konkurransedyktige internasjonalt. De evner også å se hva som må til for å være attraktive for industrien. Vi på Inven2 opplever et sterkt og godt samarbeid med disse sykehusene og firmaene, sier Kolle.

Hun påpeker at det er utrolig viktig å ha sykehusmiljø som er attraktive for industri og får tilgang på studier. Dette fungerer som motorer for studieaktiviteten i hele Norge.

– Skal studien først gå på et sykehus, ønsker firmaene gjerne å starte opp sentere også ved andre sykehus i Norge, sier Kolle.

 

Trender i økningen

Kolle har analysert de nye studiene og påpeker at det er flere spennende trender å merke seg innen økningen av antall nye studier.

For det første skjer økningen i antall studier utenfor kreftområdet. Dette er tradisjonelt sett det sykdomsområdet hvor det pågår flest studier i Norge.

–Antall nye avtaler innen kreft stabilt høyt sammenlignet med tidligere år, noe som innebærer at økningen i nye studier skjer på andre terapiområder. Disse områdene omfatter lungesykdommer, hematologi, kardiologi, mental helse og øyesykdommer, sier Kolle.

En annen trend er at det er kommet til mange nye utprøvere. I tillegg er mange flere firmaer aktive innen studier i Norge.

-14 flere firmaer meldte inn studier i 2021 sammenlignet med 2020. Når vi i tillegg ser at studiene skjer på flere terapiområder og involverer flere nye utprøvere og utprøvingsmiljøer, så betyr det at hele økosystemet rundt kliniske studier vokser, og det er veldig positivt, sier Kolle.