Stor oppslutning om kurs i kliniske oppdragsstudier

Foto: Inven2
1. juni 2023
Onsdag 31. mai arrangerte Inven2 og Regional forskningsstøtte ved OUS kurs i kliniske oppdragsstudier – «Fra forespørsel til sluttrapportering». Det var stor oppslutning om kurset med godt over 200 påmeldte som deltok enten fysisk i Forskningsparken eller via teams.

På kurset var det deltakere fra 23 ulike HF, industri og andre relevante aktører som jobber med kliniske studier. 16 ulike foredragsholdere holdt innlegg i løpet av dagen og målet var å gi deltakerne i en praktisk innføring i hva det vil si å kjøre en studie fra start til slutt og hvilke forventninger industrien har.

Kurset har blitt arrangert årlig siden 2017 og det har aldri tidligere vært så mange påmeldte.

-Interessen for kurset, engasjementet og de gode diskusjonene viser at det er stort behov for kompetanse og interesse for kliniske studier over hele Norge. Økt kompetanse om gjennomføring av kliniske studier er viktig skal vi være rustet for å nå målene i Handlingsplanen og være en attraktiv samarbeidspartner for industri» sier Siri Kolle, ansvarlig for kliniske studier i Inven2.