Sunnaas sykehus satser på studier og næringslivssamarbeid

Virtuell rehabilitering på Sunnaas sykehus
Xtend, et firma som i samarbeid med Sunnaas blant annet skal lage veifinning for pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus, ved hjelp av AR (augmented reality). Foto: Sunnaas sykehus HF / Bård Gudim
5. februar 2020
I en årrekke har Sunnaas sykehus samarbeidet tett med store og små selskaper om å utvikle bedre medisinsk teknisk utstyr for en rekke pasientgrupper. Nå satser Sunnaas sykehus også på kliniske studier.

«Hallo»?

«Hallo, det er Lene Mosberg og Jelena Simic».

Mosberg og Simic har tatt seg tid i en hektisk hverdag til å fortelle om den nye satsingen på studier, samt samarbeidet med en rekke store og små selskaper som utvikler medisinsk-teknisk utstyr.

Sunnaas sykehus er Norges største rehabiliteringssykehus. Siden 1954 har Sunnaas sykehus ligget i naturskjønne omgivelser på Nesoddlandet utenfor hovedstaden. En beliggenhet som er terapi for de fleste, og særlig for de 8000 pasientene som er innom i løpet av et kalenderår.

Her rehabiliteres mennesker som har fått snudd livet sitt på hodet etter traumatisk hjerneskade, hjerneslag, ryggmargsskade og multitraume.

Se film om Sunnaas sykehus her.

 

Etablert internasjonalt samarbeid

Simic har jobbet i over 15 år ved Sunnaas, er overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og leder av spastisitetsklinikk ved Sunnaas sykehus.

–Det er første gang vi samarbeider med Inven2 på en klinisk legemiddelstudie. Dette er en større internasjonal studie på bruk av botulinumtoksin A for behandling av spastisitet i beina hos mennesker som har opplevd hjerneslag, sier Simic.

Botulinumtoksin A er for mange kjent som kosmetisk behandling av rynker, men behandlingen brukes også for mange medisinske indikasjoner. En av dem er behandling av pasienter med spastiske lammelser. Spastisk lammelse er en følgetilstand etter sykdom eller skade i sentralnervesystemet som hjerneslag, hodeskade eller ryggmargsskade.

–Vi har brukt ibehandling med botulinumtoksin A i mange år. I Norge kan vi velge mellom tre ulike preparater. Det ene prepararet har ikke godkjenning for behandling av spastisitet i beina. Hensikten med studien for legemiddlefirmaet som kjører den, er å søke godkjenning for bruk til dette og etablere dosen som er nøvendig, sier Simic.

Deltagelse i denne studien bidrar til at Simic bygger et bedre samarbeid med flere klinikere fra forskjellige land som jobber innenfor samme fagfelt som henne.

–Dette er veldig faglig nyttig, og vi er i ferd med å etablere et tett samarbeid særlig i Norden, men også med andre land, sier Simic.

 

Næringslivet vil ha mer

Totalt har Sunnaas sykehus ambisjoner om å delta i fire til fem kliniske studier av gangen.

­–Realistisk sett er det det vi har kapasitet til. I tillegg til studiene har vi til enhver tid gående en rekke større og mindre samarbeid med næringslivet. Mye av min jobb nå er å profesjonalisere og standardisere dette samarbeidet, sier Mosberg.

Mosberg var tidligere studiekoordinator ved sykehuset. Tittelen hennes er nå endret til testbedkoordinator. Dette for å speile den store delen av næringslivssamarbeid hun jobber med, og at næringslivet aktivt bruker sykehuset for å teste ut sine ideer og produkter.

I realiteten er Mosberg næringslivets kontaktperson inn, for å gjøre det enkelt for dem og for å holde oversikt over de pågående samarbeidene, og hva som kan være aktuelle av nye.

–De siste årene har vi merket en klar økning i henvendelser fra næringslivet. Vi får en 40-50 henvendelser om samarbeid, og da er det viktig at dette er standardisert, sier Mosberg.

Hun og kollegaene hennes i innovasjonsenheten ved Sunnaas sykehus vurderer alle henvendelsene, men er strenge på at kun dem som har produkter som kan ha direkte nytte for brukerne blir prioritert.

Og nedslagsfeltet er bredt, alt fra kliniske studier på medisin til digitale løsninger. Og Mosberg er klar på at Sunnaas sykehus har en nisje som er verdifull.

–Innen utprøving og utvikling av medisinsk utstyr er vi en av dem som ligger lengst framme i Norge sammen med Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus, sier Mosberg.

Sunnaas er partner i Nordic Proof, et nettverk av anerkjente sykehus og e-helse testmiljøer i Norden. Partnerne samarbeider for at helseteknologielskaper skal få tilgang til testing av sitt produkt i alle faser av sin utvikling.

– Samarbeidene med små og store gründere varierer mye fra råd og innspill på videreutvikling, testing og validering, sier Mosberg.

Hun får mange henvendelser om testing av mulige produkter som tar i bruk digitale løsninger og «virtual reality», VR, og Sunnaas sykehus har organisert e-helse og innovasjon i samme enhet.

–Sunnaas sykehus nyter godt av å være et lite helseforetak med kort vei til beslutninger, lite byråkrati og rask oppstart når spennende samarbeid dukker opp, sier Mosberg.

Se eksempler på næringslivssamarbeid nederst i saken.

Storfornøyd med Inven2

Simic og Mosberg forteller at de er veldig fornøyd med bistanden de har fått fra Inven2.

–Jeg tar en doktorgrad på et prosjekt innen fagfeltet spastisk lammelse, som er et annet prosjekt enn det med bruk av botuliniumtoksin A. Her har jeg fått støtte fra et legemiddelfirma for å kjøpe nødvendig utstyr. Sven Arne Sogn, som jobber på klinikk i Inven2, og juristene til Inven2 har bistått meg med å sette opp kontrakt med firmaet. De har og rådgitt meg på hvilke forpliktelser og rettigheter jeg har i samarbeidet. De har også hjulpet meg med formuleringer slik at dette prosjektet ikke skal fungere som reklame for legemiddelfirmaet, noe som er helt avgjørende for oss, sier Simic.

Siden hun er involvert i internasjonalt samarbeid med forskere over hele Europa har hun i tillegg brukt Inven2 mye til rådgiving og avklaring rundt samarbeidsavtalene.

–Jeg føler meg veldig godt ivaretatt, sier Simic.

Det samme gjør Mosberg, og legger til at hun setter særlig pris på at Sogn har bidratt som sparringspartner på de mange ulike samarbeidene hun sjonglerer for Sunnaas.

–For min del har jeg samarbeidet med særlig Sogn siden mai 2019 og det har vært kjempenyttig. Det er godt å få kompetente innspill og kunne diskutere oppstart og gjennomføring av samarbeid og studier, sier Mosberg.

Sunnaas sitt samarbeid med næringslivet går hovedsaklig på testing og utvikling av medisinsk utstyr.

–Innenfor dette feltet er de økonomiske og administrative forhold mellom næring og testfasilitet i mindre grad avklart. Denne veien går vi nå opp sammen med Inven2, og vi gleder oss til videre samarbeid, sier Mosberg.

 

Eksempler på næringslivssamarbeid

Mosberg nevner en rekke eksempler på samarbeidspartnere Sunnaas sykehus har jobbet med så langt:

 • «Wise Serpent»: Oppstarsfirma som ønsker å lage tilpasset VR til pasienter med ulike fysiske funksjonsnedsettelser og slagrammede. I samarbeid med LHL Hjerneslag, skal Sunnaas og firmaet lage et tilpasset VR rehabiliteringsverktøy.
 • «Independence Gear»: Da Tord Are Meisterplass knakk nakken på ski i 2015 utviklet han og kameratgjengen et hjelpemiddel kalt Dignum som gjør det mulig for alle brukere med funksjonsnedsettelser å gå på do uten assistanse. Senere har Independence Gear utviklet Spectum som gjør brukerne i stand til å inspisere egen hud for å forebygge trykksår. Pasienter og ansatte på Sunnaas har testet produktene og gitt viktige tilbakemeldinger i utviklingsfasen.
 • «Made for Movement»: Selskapet har utviklet stå-/gåhjelpemiddelet Innowalk Pro. Dette er et aktivitetshjelpemiddel for voksne personer i institusjon. Sunnaas gjør nå en klinisk studie for å se effekten av hjelpemiddelet brukt på voksne.
 • Beining og Bogen: Samarbeid om å lage et appbasert læringsspill til barn og unge som har pådratt seg en ryggmargsskade eller hjerneskade.
 • Xtend: Firma som i samarbeid med Sunnaas sykehus blant annet skal lage veifinning for pasienter og pårørende på sykehuset, ved hjelp av AR (augmented reality).

 

Fakta Sunnaas sykehus:

Sunnaas sykehus driver med tverrfaglig høyspesialisert rehabilitering hvor man hovedsakelig legger vekt på kunnskapsbasert praksis og stadig kvalitetssikring av det kliniske tilbudet. På denne måten sørger de for at alle pasientgrupper får et godt klinisk tilbud og god oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

 • Etablert i 1954
 • Norges største rehabiliteringssykehus
 • 8 avdelinger med 159 senger
 • 800 ansatte
 • 8000 pasienter i året
 • Gjennomsnittlig primæropphold er to måneder
 • Ansvar for livslangt oppfølging av pasienter med ryggmargsskade
 • Rehabilitering av pasienter med traumatisk hjerneskade, hjerneslag, ryggmargsskade, multitraume, nevrologi og brannskade og smerte
 • Inven2 har ansvar for kliniske studier og avtaler med næringsliv på vegne av sykehuset