Sykehusapotekene med nasjonal løsning for kliniske studier

6. februar 2023
1. januar 2023 er en historisk dag for de 31 norske sykehusapotekene, som er eid av et sykehusapotekforetak. Fra og med denne datoen skal Inven2 samordne håndteringen av apotekavtaler for industrifinansierte studier i en nasjonal løsning. Dette vil gjøre Norge mer akttraktiv for industristudier og føre til effektivisering og ressursbesparelse.

Inven2 har siden 2016 hatt ansvaret for å håndtere studieavtaler mellom industrien og de 17 sykehusapotekene i Helse Sør-Øst i en samordnet løsning. De andre 14 sykehusapotekene organisert under de tre øvrige regionale helseforetakene; Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord, har håndterte avtalene sine selv.

Det innebar at mens en i Helse Sør-Øst hadde en sentral løsning og ensartet avtale for alle sykehusapotek, måtte industrien forhandle enkeltavtaler med det enkelte sykehusapotek i andre regioner. Dette ga et merarbeid både for sykehusapotekene og industrien.

Nå har Inven2 ansvar for å forhandle studieavtaler og sykehusapotekavtaler for Helse Sør-Øst og Helse Nord, samt sykehusapotekavtalene for Helse Vest og Helse Midt. Industri som skal melde inn en studie til Inven2 kan enkelt gjøre det elektronisk her på Inven2 sin nettside, og den omfatter nå også alle sykehusapotekene.

Den nye nasjonale løsningen for håndteringen av avtaler for sykehusapotek er positivt for industrien og for Norges ambisjoner om å øke antallet kliniske studier i Norge.

-Effektivisering og forenkling for å få studieavtaler på plass raskt er noe vi i industrien er opptatt av. Erfaringsnivået varierer mellom ulike sykehusapotek når det gjelder studiesamarbeid, så at Inven2 nå går inn og tar et nasjonalt ansvar er svært positivt. Det vil trygge apotekene på at de får en avtale som tar vare på deres interesser, er i tråd med alle nasjonale føringer, samtidig som det vil gi en forutsigbar prosess for industrien, sier Hege Edvardsen.

Hun jobber i LMI som seniorrådgiver innen forskning, utvikling og innovasjon.

Hege Edvardsen er seniorrådgiver i LMI, og mener den nye nasjonale sykehusapotekavtalen vil gjøre det enda mer attraktivt å legge kliniske studier til Norge. 

 

Et ønske fra sykehusapotekene selv

-Vi i Inven2 synes det er helt fantastisk å få samlet alle sykehusapotekene om et mer strømlinjeformet system. Det er jo ingen grunn til at håndtering av apotekavtalene skal variere mellom de regionale helseforetakene. Dette blir en stor effektivisering for alle involverte parter, og mye enklere for industrien, sier Erlend Carlson.

Han er klinisk kontraktsansvarlig i Inven2 og har ansvar for sykehusapotekene internt i Inven2.

Den nye, nasjonale organiseringen er et ønske fra sykehusapotekene selv, forteller Carlson.

-Inven2 har lenge hatt et tett og godt samarbeid med Avdeling for kliniske utprøvinger ved Sykehusapotekene Oslo, og det er via dem henvendelsen om et nasjonalt avtaleverk kom i fjor, sier Carlson.

Erlend Carlson

Erlend Carson er er klinisk kontraktsansvarlig i Inven2 og har ansvar for sykehusapotekene internt i Inven2. Foto: Inven2/Moment Studio.

 

Kari Heimholt, leder denne avdelingen som ofte forkortes til SAO KLUT. Hun har over 25 års erfaring fra industrien, og forteller at ønsket om en nasjonal organisering har vokst fram over tid.

-Sykehusapotekene har hele tiden hatt et nasjonalt fora for kliniske utprøvinger. Her kom vi ofte inn på ulike juridiske problemstillinger i avtalene, og vi i Oslo kunne da vise til gode løsninger vi hadde utarbeidet sammen med Inven2, sier Heimholt.

I og med at de fleste kliniske studiene i landet går ved sykehus i Helse Sør Øst, så hadde SAO KLUT ofte vært innom de ulike problemstillingene som dukket opp.

-Så da kom spørsmålet etter hvert fra mine kollegaer i de andre sykehusapotekene, hva om Inven2 kan bistå oss alle med avtaler? Og da begynte ballen å rulle, sier Heimholt, og fortsetter;

-Det som er helt essensielt med dette er at det blir enklere for industrien å melde inn en studie og at studiene kommer raskere i gang. Industrien slipper å forhandle med mange ulike sykehusapotek, nå gjelder kun én avtale, sier Heimholt.

Kari Heimholt leder Avdeling for kliniske utprøvinger ved Sykehusapotekene Oslo, og har vært viktig for å få på plass den nye nasjonale sykehusapotekavtalen. Foto: Privat.

Koordinerende rolle videre

Heimholt roser Inven2 for å ha gjennomført en fin prosess med å få på plass den nasjonale sykehusapotekavtalen, og for et generelt godt samarbeid.

-Inven2 er positive og veldig enkle å samarbeide med, og de har en pragmatisk holdning til ting som gjør det enkelt å finne gode løsninger. De er flinke til å hjelpe oss med å svare ut utfordrende spørsmål fra industrien, sier Heimholt.

En annen forenkling som har kommet med det nye avtaleverket er at databehandleravtalen er tatt ut av sykehusapotekavtalen, og kun skal brukes når det er behov for den.

Heimholt og hennes avdeling får nå videre en viktig koordinerende rolle mellom Inven2, industrien og sykehusapotekene ved de andre foretakene.

-Jeg tror dette kommer til å bli en positiv spiral for alle parter, sier Heimholt.