Teknologi for håndtering av teknisk gjeld

Teamet i ACDTek består av CEO Pieter Bas og grunnlegger Antonio Martini øverst, samt Saulo S. de Toledo og Josep Burgaya Pujols nederst på bildet. Foto: ACDTek
26. august 2021
Det nystartete selskapet ACDTek utvikler softwaren AnaConDebt som kan bistå IT-selskaper, banker, bilprodusenter, helseforetak og politi med å håndtere sin tekniske gjeld. Teknisk gjeld er snarveier i koden som alle selskaper tar når de utvikler software. Beregninger viser at teknisk gjeld akkumulert på alle globale virksomheter vil koste mellom 300 billioner og 5,8 trillioner dollar å håndtere.

–Vår teknologi har ingen reelle konkurrenter, så nå jobber vi hardt med å utvikle den fra en betaversjon til et skalerbart, «elsket» produkt som kan lastes ned og brukes direkte av kunder over hele verden, sier Antonio Martini, og fortsetter;

–Tidsplanen er å ha softwaren klar til kommersiell bruk i løpet av halvannet til to år. Før det gjenstår en del utvikling og testing av produktet sammen med potensielle kunder.

Martini er førsteamanuensis i gruppen Software Engineering ved Institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo. Han har bakgrunn fra Chalmers tekniska högskola i Gøteborg og som konsulent for en rekke globale IT-selskaper.

Han har utviklet verktøyet AnaConDebt basert på egen forskning over mange år, og har på veien også fått input fra Saulo S. de Toledo, som er stipendiat på Universitetet i Oslo.

Selskapet består i tillegg av Pieter Bas, administrerende direktør, og Josep Burgaya Pujols som er teknologisjef, og er et ekte virtuelt selskap der de ulike ansvarlige jobber ut fra Oslo, Nederland og Spania.

 

Kjempegod bistand fra Inven2

Martini overførte rettighetene til teknologien bak AnaConDebt da han ble ansatt ved Universitetet i Oslo i 2017 og innså at han ikke hadde tid til å utvikle dette på egenhånd.

Han har fått bistand fra Ken Rosendal, forretningsutvikler i Inven2, Elin Melby og Hao Wu, som begge er Technology Strategy Managers og advokat Helle Thorsen, til å sette opp ACDTek og hente inn verifiseringsmidler på en halv million kroner fra FORNY-programmet i Forskningsrådet.

Akkurat i disse dager søker selskapet om ytterligere støtte fra Forskningsrådet på flere millioner kroner.

–Vi håper virkelig at vi får denne offentlige støtten nå, og at dette kan være utløsende for å få inn private investorer på sikt, sier Martini.

Han er veldig fornøyd med bistanden han har fått fra teamet i Inven2 så langt.

–De har vært fantastiske og veldig støttende fra dag én. Å ta et produkt fra en forskningsidé til markedet er en lang reise for en forsker. Vi har hatt en god og åpen dialog hele veien, og jeg har fått bistand til å ta gode valg og ikke minst få tildelt støtte fra Forskningsrådet og bli introdusert for potensielle investorer, sier Martini.

Rosendal på sin side er imponert og Martini og teamet hans, og er klar på at produktet har et enormt potensial globalt.

–Det er ingen tvil om at det er et reelt markedsbehov for denne teknologien. Vår moderne verden er full av software og teknologi, og den er kompleks og veldig uforutsigbar, selv for utviklere. En teknisk gjeld et sted i en kode kan få konsekvenser når en software videreutvikles, og det er krevende å forstå disse sammenhengene, sier Rosendal.

Ken Rosendal

Ken Rosendal er forretningsutviker i Inven2. Foto: Moment Studio/Inven2. 

Løser et enormt problem på verdensbasis

Om du ikke har hørt om teknisk gjeld, så fortvil ikke, dette er IT-lingo som det ikke snakkes alt for høyt om.  Teknisk gjeld er et begrep spesifikt for utvikling av software og betegnelsen gjeld er en metafor, men teknisk gjeld er sammenlignbar med pengegjeld, forklarer Martini.

–Det er ingen mennesker som er gode på å håndtere gjeld, hverken pengegjeld eller teknisk gjeld, det viser forskning. Teknisk gjeld er typisk for selskaper med stor vekst som ønsker å komme på markedet med et produkt til kundene sine raskt. På veien tar de snarveier i koden, dette er noe alle gjør, for å levere verdi til kundene så raskt som overhodet mulig. Lik pengegjeld så har teknisk gjeld renter, så når produktene må oppdateres og videreutvikles, så akkumulerer den tekniske gjelden seg og den kan plutselig påvirke nye versjoner av produkter som biler eller apper vi bruker i hverdagen, sier Martini.

Beregninger viser at samlet teknisk gjeld for alle globale selskaper vil koste mellom 300 billioner og 5,8 trillioner dollar totalt å håndtere.

Teamet i ACDTek kan selvfølgelig ikke navngi noen selskaper som har teknisk gjeld, men administrerende direktør Pieter Bas viser til en artikkel i Financial Times fra 2019 med følgende tittel og ingress:

«‘Tech debt’: why badly written code can haunt companies for decades
Maintaining and building on top of old software can be costly — and deter innovation».

I artikkelen står det blant annet at det er beregnet at programmerere bruker en tredel av tiden sin på teknisk gjeld, og ytterligere ni prosent av tiden på rette opp dårlig kode.

 –Det som er unikt med vår teknologi, og som gjør at jeg kan si at vi ikke har noen reelle konkurrenter, er at AnaConDebt ikke bare hjelper til med å finne teknisk gjeld, men gir en visuell, strukturell analyse av de ulike delene den tekniske gjelden består av. Produktet kommer med andre ord med en risikovurdering, en impact-faktor, av å ikke ta hånd om den dårlige koden, – og i hvilken rekkefølge den tekniske gjelden bør ordnes opp i, sier Martini.

 

Global målgruppe

Martini understreker at produktet er utformet slik at de fleste kan forstå rekkevidden av den tekniske gjelden et selskap har, og da særlig ledelsen som tar beslutninger på vegne av selskapet.

-I tillegg, og dette er veldig viktig for offentlige kunder som politi, forsvar og helseforetak, så utvikler vi produktet vårt slik at det enkelt kan integreres med andre IT-løsninger som virksomheten har. Dette skal ikke være nok et system som de ansatte må forholde seg til, sier Martini.

Andre potensiell kunder omfatter selskaper innen finanssektoren, forsikring, bilprodusenter som bruker integrert software og hardware i sine kjøretøy, private helseaktører og selvfølgelig mellomstore og store IT-selskaper, legger Bas til.

Betaversjonen som foreligger i dag er utviklet i samarbeid med store norske og svenske selskap, og videre utvikling gjøres også i tett dialog med flere selskaper.

–Vi skal utvikle et generisk produkt, men i framtiden kan vi se for oss å skreddersy enkelte løsninger for kunder også, sier Martini.

 Er du nysgjerrig på selskapet og løsningen?

Illustrasjon av verktøyet AnaConDebt og hvordan det analysere og visualiserer den tekniske gjelden i et selskap slik at det er forståelig for folk flest. Foto: ACDTek