Teknologi fra Universitetet i Oslo måler romvær fra den internasjonale romstasjonen

Foto: Teknisk Ukeblad
21. september 2023
I 2012 lisensierte vi ut teknologi fra universitetet i Oslo til det norske romteknologiselskapet Eidel. Nå er denne teknologien montert på Bartolomeo-plattformen på den internasjonale romstasjonen for å måle romvær.

Instrumentet, kalt m-NLP, har som hensikt å måle og forutsi romvær. Dette gjør det gjennom å måle elektrontetthet i plasma i ionosfæren. Romvær er et naturlig fenomen som har potensiale til å slå ut satellitter i bane rundt jorden, og er spesielt problematisk for satellitter brukt til kommunikasjon og navigasjon. 

I forrige måned ble instrumentet skutt opp fra en base på vestkysten av USA, og onsdag denne uken annonserte Eidel at instrumentet var montert og tatt i bruk. Etter aktivering startet instrumentet å måle romvær og sende data tilbake.

Implementeringen av instrumentet på romstasjonen er ikke første milepæl for m-NLP. Teknologien som ble lisensiert til Eidel i 2012 er allerede på den norske satellitten NorSat-1 som holder øye med skipstrafikken i Norge, den er på vei til Merkur på den europeisk-japanske romsonden BepiColomo og den var med det japanske månelandingsfartøyet Hakuto-R når det dro til månen.

Les mer på Eidel sine sider