UiO med ny handlingsplan for innovasjon

Foto: UiO
28. juni 2024
Universitetet i Oslo lanserte i dag sin nye handlingsplan for innovasjon ved universitetet. Målet er at handlingsplanen skal bidra til at forskere og studenter innen alle fakulteter og fagmiljøer engasjerer seg i innovasjonsaktiviteter i enda større grad enn i dag.

Handlingsplanen gjelder for hele UiO og skal følges opp både sentralt og ved fakultetene. Oppfølgingen skal ta hensyn til at det er stor variasjon i hvordan ulike fagområder ved universitetet bidrar til at kunnskap tas i bruk, og tiltakene skal tilpasses de enkelte fagområdenes og enhetenes egenart og behov.

Les hele handlingsplanen her.

Rektorbloggen: Ny handlingsplan skal styrke innovasjonsarbeidet