Ultimovacs med dobbel fast-track for kreftvaksinen UV1

På laben til Ultimovacs
21. oktober 2021
Ultimovacs får dobbel fast-track designasjon av FDA for UV1 i avansert ondartet føflekkreft, malignt melanom. FDA gir fast-track til UV1 som en tilleggsterapi til sjekkpunkthemmere. Dette gir muligheten for en fremskyndet evaluering av UV1 hos FDA, slik at de eventuelt kan komme på markedet tidligere med vaksinen.

«Vi er veldig fornølyd med at UV1 gar fått fast-track designasjon og ser fram til å jobbe tettere med FDA for å få UV1 til behandling av pasienter med ondartet føflekkreft så fort som mulig», sier Carlos de Sousa, administrerende direktør i Ultimovacs ASA, og legger til:

«FDA sin avgjørelse viser at de anerkjenner den potensielle synergien mellom UV1 og sjekkpunkthemmerne og vil være en oppmynring for både klinikerne og pasientene som er med i vår fase II studie INITIUM».

UV1 og Ultimovacs er spunnet u av forskning ved Oslo universitetsykehus og Inven2 er en av eierne.

Les mer i pressemeldingen fra selskapet her.