Ultimovacs med ny studie på eggstokkreft

På laben til Ultimovacs
13. januar 2021
Vår spin-out Ultimovacs har nå publisert mer informasjon om den tredje fase II studien de annonserte i mai 2020.

Se lenke til børsmeldingen her.

Dette er den tredje av fire fase II studier selskaper nå er i gang med for å få data på effekten av kreftvaksinen UV1 i pasienter rammet av en rekke ulike former for kreft. Totalt vil over 500 pasienter delta i disse studiene, og det er verdt å merke seg at tre av de fire studiene er initiert, sponset og drives av kreftleger.

Kort oppsummert om studien – mer info finnes lengre ned i e-posten:

o   Studien omtales som DOVACC: Durvalumab Olaparib VACCine, og skal undersøke effekten av å kombinere kreftvaksinen UV1 med både en sjekkpunkthemmer og en PARP-hemmer i pasienter med alvorlig eggstokkreft

o   Dette er første gang en sjekkpunkthemmer, en PARP-hemmer og kreftvaksinen UV1 kombineres i en studie

o   Studien er sponset av den anerkjente europeiske gruppen for klinisk forskning for gynekologisk kreft: Nordic Society of Gynaecological Oncology – Clinical Trial Unit (NSGO-CTU). Gruppen er en del av European Network of Gynaecological Oncological Trial Groups (ENGOT), som også er med i studien

o   Studien skal ledes av Dr. Mansoor Raza Mirza, medisinsk direktør for NSGO-CTU og styreleder i ENGOT. Han sier i en uttalelse at: «Evalueringen av UV1, durvalumab og olaparib i denne fase II-trippelkombinasjonsstudien er et viktig neste skritt for å endre standardbehandlingen for pasienter med eggstokkreft. Vi ser frem til å samarbeide med Ultimovacs for å nå vårt felles mål.»

o   Astra Zeneca skal bidra inn i studien med to av sine kreftmedisiner: Sjekkpunkthemmeren durvalumab og PARP-hemmeren olaparib

o   Ultimovacs skal bidra med sin universelle kreftvaksine UV1

Se mer detaljer om studien under:

 

Ultimovacs samarbeider med Nordic Society of Gynaecological Oncology – Clinical Trial Unit, Astra Zeneca bidrar med behandling

DOVACC (Durvalumab Olaparib VACCine) -studien:

o   Studien er for pasienter med eggstokkreft: Pasienter som har fått behandling med cellegift i to omganger og er i delvis eller helt bedring av sykdommen kan bli inkludert i studien

o   Studien undersøker om kreftvaksinen UV1 kan brukes som vedlikeholdsbehandling av pasientene i kombinasjon med både en sjekkpunkthemmer og en PARP-hemmer

o   Studien er i samarbeid med Nordic Society of Gynaecological Oncology – Clinical Trial Unit, the European Network of Gynaecological Oncological Trial Groups og AstraZeneca

o   Det er den kliniske gruppen som sponser studien. Ultimovacs bidrar med sin universelle kreftvaksine UV1 og AstraZeneca bidrar med sjekkpunkthemmeren durvalumab og PARP-hemmeren olaparib.
Dette er første gang en sjekkpunkthemmer, en PARP-hemmer og kreftvaksinen UV1 kombineres i en studie

o   Dette er en randomisert studie som skal inkludere 184 pasienter. Studien deles i tre grupper:
1) Gruppe A inkluderer 46 pasienter som skal få PARP-hemmeren olaparib
2) Gruppe B inkluderer 46 pasienter som vil få olaparib og sjekkpunkthemmeren durvalumab

o   3) Gruppe C inkluderer 92 pasienter som vil få olaparib, durvalumab og kreftvaksinen UV1

o   Studien er en multisenterstudie som vil gå ved mer enn 30 sykehus i rundt 10 land i Europa

o   Planen er å innrullere første pasient i første halvdel av 2021. Resultater fra studien kan forventes i 2023

o   Endepunkt for studien er progresjonsfri overlevelse, det vil si tid fra behandling til kreften utvikler seg i gruppen som får PARP-hemmer kontra gruppen som får trippel-kombinasjon

o   Kristina Lindemann, overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus, skal være nasjonal koordinator for denne studien i Norge. Hun er medlem av NSGO-CTU

o   Innovasjon Norge har bevilget Ultimovacs 10 millioner NOK i støtte til denne studien.

Les mer om eggstokkreft på Kreftforeningens sider: https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/eggstokkreft/

 

Om NSGO-CTU
Nordic Society of Gynaecological Oncology – Clinical Trial Unit (NSGO-CTU) er en ikke-kommersiell organisasjon som jobber for å bidra til bedre forebygging, diagnostisering og behandling av gynekologisk kreft ved å støtte forskning og utføre kliniske studier i flere land.

Se mer info på https://nsgo.org/

Om ENGOT
European Network of Gynaecological Oncological Trial groups (ENGOT) er en plattform som garanterer at europeisk glød og kultur er innlemmet i den medisinske framgangen innen gynekologisk kreft, og at alle europeiske pasienter og land kan delta i klinisk forskning og framgang. Det ultimate mål er å gi den beste behandlingen til pasienter rammet av gynekologisk kreft gjennom den beste forskningen og å muliggjøre at alle pasienter i Europa tilgang til en klinisk studie.

Se mer info på: https://engot.esgo.org/

Kreftvaksinen UV1
UV1 er en peptidbasert vaksine som setter i gang en spesifikk T-cellerespons mot det universelle kreftantigenet telomerase. UV1 er i klinisk utvikling som terapeutisk kreftvaksine med potensial for å brukes som en plattform i kombinasjon med andre immunterapier som krever en pågående T-cellerespons. Til nå har UV1 blitt testet i fire ulike fase I kliniske studier i totalt 82 pasienter. Studiene viser at vaksinen er trygg i bruk. Signaler på effekt er også blitt observert.

Klinisk program UV1
UV1 er en universell kreftvaksine, og kan brukes mot de fleste kreftformer. Ultimovacs sitt kliniske program omfatter fire fase II studier av den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med andre typer immunterapi. Totalt skal over 500 pasienter rekrutteres i disse studiene.

o   INITIUM-studien er en Ultimovacs-sponset randomisert studie som undersøker effekten av å kombinere UV1 med sjekkpunkthemmerne ipilimumab og nivolumab i førstelinjebehandling av 154 pasienter med malignt melanom med spredning. Halvparten vil få UV1 og sjekkpunthemmerne nevnt over, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne. Studien behandlet første pasient i juni 2020. Data på endepunkt for studien, som er progresjonsfri overlevelse, er planlagt å foreligge i andre halvår 2022. Studien går i USA og Europa, inkludert Norge. 

o   NIPU-studien er en randomisert studie sponset av Oslo universitetssykehus. Den undersøker effekten av UV1 i kombinasjon med sjekkpunkthemmerne nivolumab og ipilimumab i pasienter med mesoteliom, kreft i lungehinnen. Første pasient ble behandlet i juni 2020. Studien skal innrullere 118 pasienter, hvorav halvparten får UV1 og sjekkpunthemmerne nevnt over, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne. Studien skal gå i Norge, Sverige, Danmark og Australia, og avlesing av data på endepunkt av studien, som er progresjonsfri overlevelse, er planlagt å foreligge i andre halvår 2022. Studien går i samarbeid med Bristol-Myers Squibb og Ultimovacs.

o   DOVACC-studien er en randomisert fase II studie som vil undersøke effekten av kreftvaksinen UV1 som vedlikeholdsbehandling av pasienter med eggstokkreft, i kombinasjon med både sjekkpunkthemmeren durvalumab og PARP-hemmeren olaparib fra AstraZeneca. Studien sponses og gjennomføres av Nordic Society of Gynaecological Oncology – Clinical Trial Unit, the European Network of Gynaecological Oncological Trial Groups. Totalt skal 184 pasienter inkluderes, og data fra studien kan forventes i 2023.

o   FOCUS-studien er en randomisert fase II studie sponset og initiert av Professor Mascha Binder ved University Medicine Halle i Tyskland. Studien skal innrullere 75 pasienter med kreft i hode- og hals som har spredning. Den ene gruppen vil få standardbehandling med sjekkpunkthemmeren pembrolizumab, og den andre gruppen vil få UV1 i kombinasjon med pembrolizumab. Resultat fra studien er forventet i 2023.    

Om Ultimovacs
Ultimovacs er et norsk selskap spunnet ut av forskning ved Radiumhospitalet. 
Den universelle kreftvaksinen UV1 aktiverer immunsystemets T-celler til å gjenkjenne og sette i gang en immunrespons mot telomerase, som finnes i mer enn 80% av alle krefttyper. Selskapets strategi er å klinisk undersøke om kreftvaksinen UV1 kan forsterke effekten av ulike immunterapier, som for eksempel sjekkpunkthemmere, i en rekke ulike kreftformer. I tillegg utvikler selskapet andre kreftvaksineterapier basert på det samme prinsippet, da de har tro på at en universell tilnærming kan være nøkkelen til økt overlevelse for kreftpasienter.

Se mer info på www.ultimovacs.com