Ultimovacs med positive 5-års overlevelsesdata

Ultimovacs
Carlos de Sousa, administrerende direktør i Ultimovacs. Foto: Ultimovacs.
10. desember 2020
Inven2 sitt porteføljeselskap Ultimovacs publiserer i dag data som viser at etter fem år er 50 % av alvorlig syke kreftpasienter behandlet med kreftvaksinen UV1 og sjekkpunkthemmeren ipilimumab​ i live. 

Ultimovacs publiserer i dag 5-års overlevelsesdata fra en studie av den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med sjekkpunkthemmeren ipilimumab i pasienter med alvorlig føflekkreft med spredning, såkalt metastatisk malignt melanom.

Dette er den tredje fase I studien med positive signaler om at UV1 kan bidra til langvarig overlevelse i alvorlig syke kreftpasienter. De andre to studiene er i lungekreft og prostatakreft.

Se børsmelding med komplett info her.

Studien er en fase I studie og gikk på Radiumhospitalet i 12 alvorlig syke pasienter.

Studien viser at:

o   Etter 5 år er 50% av pasientene i studien i live

o   Til sammenligning: Historisk data på 5-års overlevelse med behandling med kun sjekkpunkthemmeren ipilimumab i tilsvarende pasientgruppe er omkring 20 % 

o   Vaksinen er trygg og sikker i bruk

Ultimovacs er nå godt i gang med sin randomiserte fase II studie av UV1 i kombinasjon med ipilimumab og nivolumab, som nå er standarbehandling av pasienter med alvorlig føflekkreft med spredning. 

 

Fakta:

Kreftvaksinen UV1

UV1 er en peptidbasert vaksine som setter i gang en spesifikk T-cellerespons mot det universelle kreftantigenet telomerase. UV1 er i klinisk utvikling som behandlende kreftvaksine med potensial for å brukes som en plattform i kombinasjon med andre immunterapier som krever en pågående T-cellerespons. 

Til nå har UV1 blitt testet i fire ulike fase I kliniske studier i totalt 82 pasienter. Studiene viser at vaksinen er trygg i bruk. Signaler på effekt er også blitt observert. 

Klinisk program UV1

UV1 er en universell kreftvaksine, og kan brukes mot de fleste kreftformer. Ultimovacs er i gang med flere fase II studier av den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med andre typer immunterapi. Totalt skal over 400 pasienter rekrutteres i disse studiene. 

o   INITIUM-studien er en Ultimovacs-sponset randomisert studie som undersøker effekten av å kombinere UV1 med sjekkpunkthemmerne ipilimumab og nivolumab i førstelinjebehandling av 154 pasienter med malignt melanom med spredning.
Halvparten vil få UV1 og sjekkpunthemmerne nevnt over, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne. Studien behandlet første pasient i juni 2020. Data på endepunkt for studien, som er progresjonsfri overlevelse, er planlagt å foreligge i andre halvår 2022. Studien går i USA og Europa, inkludert Norge. 

o   NIPU-studien er en randomisert studie sponset av Oslo universitetssykehus. Den  undersøker effekten av UV1 i kombinasjon med sjekkpunkthemmerne nivolumab og ipilimumab i pasienter med mesoteliom, kreft i lungehinnen. Første pasient ble behandlet i juni. Studien skal innrullere 118 pasienter, hvorav halvparten får UV1 og sjekkpunthemmerne nevnt over, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne.
Studien skal gå i Norge, Sverige, Danmark og Australia, og avlesing av data på endepunkt av studien, som er progresjonsfri overlevelse, er planlagt å foreligge i andre halvår 2022. Studien går i samarbeid med Bristol-Myers Squibb og Ultimovacs.

o   En tredje fase II studie vil undersøke effekten av kreftvaksinen UV1 i en annen type kreftform enn de andre fase II studiene nevnt over, med behandlinger som brukes som standard mot denne kreftformen. Ultimovacs vil gi UV1 og et større farmaselskap skal gi sin behandling til den kliniske utprøvingsgruppen som sponser studien.

Om Ultimovacs

Ultimovacs er et norsk selskap spunnet ut av forskning ved Radiumhospitalet.
Den universelle kreftvaksinen UV1 aktiverer immunsystemets T-celler til å gjenkjenne og sette i gang en immunrespons mot telomerase, som finnes i 80% av kreftceller.

Selskapets strategi er å klinisk undersøke om kreftvaksinen UV1 kan forsterke effekten av ulike immunterapier, som for eksempel sjekkpunkthemmere, i en rekke ulike kreftformer.
I tillegg utvikler selskapet andre kreftvaksineterapier basert på det samme prinsippet, da de overbevist om at en universell tilnærming kan være nøkkelen til økt overlevelse for kreftpasienter.

Se mer info på www.ultimovacs.com

Inven2

Inven2 er et aksjeselskap eid av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo og er opprettet for å forvalte det kommersielle potensialet til oppfinnelser og arbeidsresultater fra disse to institusjonene, samt alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

www.inven2.com