Ultimovacs publiserer positive 5-års overlevelsesdata

På laben til Ultimovacs
På laben til Ultimovacs. Foto: Charlotte Sverdrup.
19. oktober 2020

Vår spin-off Ultimovacs publiserer i dag 5-års overlevelsesdata fra en fase I studie ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. Dataene viser at 6 av 18 lungekreftpasienter var i live fem år etter at de mottok den universelle kreftvaksinen UV1 i studien.

Les hele pressemeldingen her.

Studien inkluderte lungekreftpasienter med kreft av typen ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Pasientene var blitt behandlet med to behandlingsrunder av kjemoterapi, før de fikk kreftvaksinen UV1 som en vedlikeholdsbehandling. Pasientene var i stabil fase av sykdommen.

Dataene viser at 6 av 18 lungekreftpasienter var i live fem år etter at de mottok den universelle kreftvaksinen UV1 i studien:

o   Dette tilsvarer en overlevelsesrate (OS) på 33 %

o   Til sammenligning har tilsvarende pasientgruppe som har blitt behandlet med cellegift i to behandlingsrunder, en forventet 5-års overlevelse på lavere enn 5 %

o   Median progresjonsfri overlevelse, det vil si tid før sykdommen utviklet seg igjen etter vaksinering, var 10,7 måneder

o   Ingen av pasientene som var i live etter 5 år, har i etterkant av studien med UV1 blitt behandlet med immunterapi

o   Det ble ikke observert noen uventede bivirkninger hos noen av pasientene i studien

 

Jens Bjørheim, medisinsk direktør i Ultimovacs, sier i en kommentar at da studien startet opp i 2013, var ikke sjekkpunkthemmere godkjent til bruk som standardbehandling for disse pasientene.

Han tilføyer at denne fase I studien er gjort på et få antall pasienter, og at den ikke er randomisert. Likevel er det lovende å se at den universelle kreftvaksinen UV1 var trygg i bruk og ble tolerert godt av pasientene, og at den har potensial til å kunne egne seg som vedlikeholdsbehandling for kreftpasienter som trenger nye behandlingstilnærminger.

 

Kreftvaksinen UV1

UV1 er en peptidbasert vaksine som setter i gang en spesifikk T-cellerespons mot det universelle kreftantigenet telomerase. UV1 er i klinisk utvikling som terapeutisk kreftvaksine med potensial for å brukes som en plattform i kombinasjon med andre immunterapier som krever en pågående T-cellerespons. Til nå har UV1 blitt testet i fire ulike fase I kliniske studier i totalt 82 pasienter. Studiene viser at vaksinen er trygg i bruk. Signaler på effekt er også blitt observert.

  

Klinisk program UV1
UV1 er en universell kreftvaksine, og kan brukes mot de fleste kreftformer. Ultimovacs er i gang med flere fase II studier av den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med andre typer immunterapi. Totalt skal over 400 pasienter rekrutteres i disse studiene.

o   INITIUM-studien er en Ultimovacs-sponset randomisert studie som undersøker effekten av å kombinere UV1 med sjekkpunkthemmerne ipilimumab og nivolumab i førstelinjebehandling av 154 pasienter med malignt melanom med spredning.
Halvparten vil få UV1 og sjekkpunthemmerne nevnt over, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne. Studien behandlet første pasient i juni 2020. Data på endepunkt for studien, som er progresjonsfri overlevelse, er planlagt å foreligge i andre halvår 2022. Studien går i USA og Europa, inkludert Norge. 

o   NIPU-studien er en randomisert studie sponset av Oslo universitetssykehus. Den  undersøker effekten av UV1 i kombinasjon med sjekkpunkthemmerne nivolumab og ipilimumab i pasienter med mesoteliom, kreft i lungehinnen. Første pasient ble behandlet i juni. Studien skal innrullere 118 pasienter, hvorav halvparten får UV1 og sjekkpunthemmerne nevnt over, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne. 

Studien skal gå i Norge, Sverige, Danmark og Australia, og avlesing av data på endepunkt av studien, som er progresjonsfri overlevelse, er planlagt å foreligge i andre halvår 2022. Studien går i samarbeid med Bristol-Myers Squibb og Ultimovacs.

 o   En tredje fase II studie vil undersøke effekten av kreftvaksinen UV1 i en annen type kreftform enn de andre fase II studiene nevnt over, med behandlinger som brukes som standard mot denne kreftformen. Ultimovacs vil bidra med UV1 og et større farmaselskap vil bidra med sin behandling til den kliniske utprøvingsgruppen som sponser studien.

  

Om Ultimovacs

Ultimovacs er et norsk selskap spunnet ut av forskning ved Radiumhospitalet.
Den universelle kreftvaksinen UV1 aktiverer immunsystemets T-celler til å gjenkjenne og sette i gang en immunrespons mot telomerase, som finnes i mer enn 80% av alle krefttyper. Selskapets strategi er å klinisk undersøke om kreftvaksinen UV1 kan forsterke effekten av ulike immunterapier, som for eksempel sjekkpunkthemmere, i en rekke ulike kreftformer. I tillegg utvikler selskapet andre kreftvaksineterapier basert på det samme prinsippet, da de har tro på at en universell tilnærming kan være nøkkelen til økt overlevelse for kreftpasienter.

 

Se mer info på www.ultimovacs.com