Ultimovacs presenterer solide data på ASCO, verdens største kreftkonferanse

Ultimovacs lab
20. mai 2021
60 % av kreftpasientene hadde effekt av behandling med den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med sjekkpunkthemmeren pembrolizumab (Keytruda). Dette viser nye resultater fra en fase 1 studie som er gjort på 20 alvorlig syke kreftpasienter, og som skal presenteres på verden største kreftkonferanse ASCO i juni.

Pasientene i studien har malignt melanom med spredning. Dette er en alvorlig type føflekkreft, hvor immunterapi har vist en viss effekt, og hvor mange nye kombinasjoner av immunterapi prøves ut.

Alle pasienter har blitt fulgt opp i 18 måneder etter behandling og median observasjonstid er 21 måneder.

Studien viser at så langt så fører kombinasjonen av UV1 og pembrolizumab til at:

 • 30 % av pasienten er kreftfrie: 6 av 20 pasienter
 • 30 % av pasientene fikk delvis effekt: 6 av 20 pasienter
 • Det vil si at 60 % av pasientene responderte på behandling, dette kalles «objective response rate, ORR»
 • Sammenlignet med tilsvarende studie på samme typer pasienter som kun har blitt behandlet med pembrolizumab, så er effektdataene mye bedre.
  Disse studiene viser at behandling med pembrolizumab alene førte til at:
 • 5-12 % av pasientene ble kreftfrie*
 • 33-37% av pasientene responderte på behandling (ORR) *
 • Overlevelsen (overall survival rate, OS) er 80 % etter 21 måneders oppfølging
 • Median progresjonsfri overlevelse er 18,9 måneder (sammenlignet med 5,5-11,6 måneder* for de som kun fikk pembrolizumab)
 • Ingen overraskende bivirkninger ble observert: Bivirkningene er på linje med hva som er observert tidligere i bruk av pembrolizumab og kreftvaksinen UV1

Bakgrunnen for å gi UV1 til kreftpasienter med alvorlig føflekkreft med spredning, er at disse ofte ikke har de riktige T-cellene til stede i kroppen til å kunne få effekt av pembrolizumab alene. UV1 øker andelen av de riktige T-cellene og øker dermed styrken og bredden på effekten av immunresponsene, når den brukes sammen med pembrolizumab.

Jens Bjørheim, medisinsk direktør i Ultimovacs, sier at:

«Dette er veldig sterke og spennende data som viser en tydelig positiv klinisk effekt av å kombinere vår kreftvaksine UV1 med sjekkpunkthemmeren pembrolizumab. I tillegg viser studien at UV1 og pembrolizumab har en god og trygg bivirkningsprofil. Dette styrker vår utviklingsstrategi der vi nå er i gang med hele fire fase II studier hvor vi kombinerer UV1 med andre sjekkpunkthemmere i ulike kreftformer».

Se mer om de fire fase II studiene i fakta/bakgrunn nedenfor.

Jens Bjørnheim

Jens Bjørheim, medisinsk direktør i Ultimovacs. Foto: Ultimovacs.

Carlos de Sousa, administrerende direktør i Ultimovacs sier at:

«Disse dataene styrker oss i vår overbevisning om at UV1 kan spille en betydelig rolle i behandling av en alvorlig kreftform som føflekkreft med spredning. Resultatene tyder på at UV1 i kombinasjon med sjekkpuntkhemmere som pembrolizumab kan mobilisere immunsystemet til å bekjempe kreften. Dette er veldig lovende for disse pasientene med føflekkreft, men også for andre typer kreftpasienter som blir behandlet i vårt kliniske utviklingsprogram.»

Ultimovacs

Carlos de Sousa, administrerende direktør i Ultimovacs. Foto: Ultimovacs.

Resultatene er fra Ultimovacs sin fase I studie (NCT03538314), og vil bli vist som en posterpresentasjon på ASCO, verden største kreftkonferanse, som i år går virtuelt 4. – 8. juni, se https://conferences.asco.org/am/attend

 

– Lenke til børsmelding/pressemelding på engelsk: https://newsweb.oslobors.no/message/533621

– ASCO abstract:

https://meetinglibrary.asco.org/record/196058/abstract