Utvikler kommunikasjons-verktøy i helsetjenesten

Jodacare-brillen i bruk av ambulansemedarbeider
Brillen i bruk av ambulansearbeider. Foto: Jodacare. Tekst: Elisabeth Kirkeng Andersen.
24. mars 2020
Jodapro utvikler et avansert videokommunikasjonsverktøy som kan være et kinderegg for helse- og omsorgstjenesten: Det gir mulighet for raskere og sikrere diagnostisering av pasientene, det sparer personell og det sparer helsevesenet for store utgifter. Brillen kan også vise seg svært verdifull i dagens situasjon med koronasmitte når vitalt helsepersonell sitter i karantene.
Driften er som vanlig i Inven2, de ansatte holder seg på hjemmekontor og er fullt operative og gjennomfører møter via video og andre digitale hjelpemidler.

–De ansatte i Inven2 holder tempoet oppe på alle oppgaver. Mange av prosjektene vi jobber med kan bli til produkter og tjenester som er viktige i morgendagens næringsliv eller kan bidra til bedre pasientbehandling. Vi gjør derfor alt vi kan for å hjelpe prosjektene fram, og forsere planene der det er mulig, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Hjelstuen sier at han har stor beundring for de ansatte på sykehusene og i helsevesenet som står i front og behandler de som har blitt syke med covid-19.

 

Den norske oppstarten Jodapro er i gang med å utvikle software til en avansert brille med innebygd videofunksjon for sikker kommunikasjon

mellom helsepersonell ute i felt og eksperter inne på sykehusene. Idéen til bruk av teknologien i brillene ble utviklet ved Sykehuset Innlandet av fire oppfinnere, og ble i 2020 lisensiert ut til Jodapro via Inven2.

Jodapro ledes av Kristil Erla Håland (Foto: Jodacare), og er et datterselskap av Jodacare.

– Jodacare er et sikkert kommunikasjonsverktøy mellom pårørende til personer med demens og mennesker med utviklingshemminger, og deres helsepersonell. Jeg utviklet selskapet og løsningen da moren min fikk demens, sier Håland.

Det er teknologien som brukes i den sikre dialogen i Jodacare som i en tilpasset form skal inn i brillen.

Se Håland presentere Jodacare på NHO sin årskonferanse 2020 her.

Tidshorisonten er at Jodapro skal presentere et produkt for salg til Sykehuset Innlandet i september 2020.

–Da bør brillen være optimal for bruk i ambulanser, sier Håland.

 

Pågang på grunn av korona

Videobrillen kan få et raskt inntog i helsevesenet på grunn av den pågående koronapandemien.

–Brillen kan brukes i helsevesenets førstelinjearbeid i behandling av pasienter med sykdommen Covid-19 som koronaviruset forårsaker. Samtidig vil brillen kunne avhjelpe kapasitetsutfordringer når personer med kompetanse er hjemme i karantene, sier Håland.

Det samme sier Peder Stokke.

Stokke er innovasjonsrådgiver i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen ved Sykehuset Innlandet HF og er en av de fire oppfinnerne til løsningen i brillen.

De andre tre er Knut Anders Brevik, rådgiver i Prehospitalt psykisk helsevern, Lars Olav Fjose som er anestesioverlege og Tom Bakken som er Paramedic .

Mer om brillens bruk i kampen mot korona senere. Først et helt konkret eksempel som best beskriver bruk og nytten av brillen.

 

Barn med hjertestans

Det er mars 2019.

– Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) på Gjøvik får en telefon fra fortvilte foreldre om et lite barn. De beskriver barnet som så sykt at ambulansepersonellet mistenker mulig hjertestans. Foreldrene finner ikke pulsen. Tre ambulanser og et legehelikopter blir sendt hjem til familien, forteller Stokke, og fortsetter;

–Ambulansemedarbeideren som kom først til stedet hadde med seg en brille, tok den på og ringte opp til Lars Olav Fjose som er anestesioverlege for å få råd.

Fjose var tilfeldigvis på skitur, men ser barnet og kommuniserer med ambulansemedarbeideren på stedet.

–Fjose finner fort ut at barnet har feberkramper og ikke hjertestans. Ambulansemedarbeideren behandler barnet for det, de to andre ambulansene på vei kan snu, det samme kan helikopteret, sier Stokke.

I et nøtteskall viser dette eksempelet, som er en reell hendelse og ikke et tenkt scenario, betydningen av brillen:

På grunn av den raske og sikre diagnostiseringen kan barnet og foreldre fraktes til nærmeste legevakt. Foreldrene slipper uvissheten om hva som feiler barnet, det blir spart 20.000 kroner fordi de to andre ambulansene som er på vei snur. For ikke å snakke om besparelsene knyttet til helikopterturen.

– Vi estimerer at bare helikopterturen kunne ha kostet minst 50.000 kroner. I dette tilfellet hadde helikopteret mest sannsynlig fraktet barnet og foreldrene til Rikshospitalet for medisinsk hjelp, sier Stokke.

Håland synes også denne historien beskriver godt nytten og verdien av brillen.

–Et annet beskrivende eksempel er når barn er så uheldige å brekke beinet i slalåmbakken. Da trenger de smertestillende raskt før de blir forflyttet, men det kan ikke alltid personellet i ambulansen gi. Har de med seg en spesialist på video, kan de gi riktig dose smertestillende og barnet slipper å lide unødig ved kompliserte brudd, sier Håland.

Se innslag på NRK her som viser oppfinnerne Tom Bakken og Lars Olav Fjose som bruker brillen.

 

Kampen mot koronasmitte

Bilde t.h.: Peder A. Stokke er en av de fire oppfinnerne og innovasjonsrådgiver i Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Sykehuset Innlandet. Foto: Jodacare.

Den pågående koronapandemien har åpnet opp for nok et viktig bruksområde av brillen, forteller både Stokke og Håland.

–Vi ser nå konkret på hvordan vi kan ta i bruk brillen på Sykehuset Innlandet. Videobrillen kan for eksempel brukes inne på isolat av en sykepleier som behandler en som er syk med Covid-19. Hun eller han kan da kommunisere med en spesialist som er i karantene, men som likevel er frisk og kan jobbe, sier Stokke.Han forteller at de har fått mange henvendelser allerede om bruk av videobrillen, og de er i dialog med Helse Sør-Øst, som har bidratt med midler til å utvikle brillen, om å kjøpe inn flere briller.

Håland på sin side er allerede i dialog med Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet.

–Vi har 120 kameraer på lager som vi gjerne vil skal bli tatt i bruk nå i helsevesenet. De vil ikke komme med den teknologiske løsningen vi utvikler nå, men det er ikke avgjørende for bruken. Det som er så fint med kameraet er at det kan sprites og vaskes, samt at det har mulighet for å lese av feber via en ekstern sensor, sier Håland.

Jodapro leverer nå et tilbud til Sykehusinnkjøp på 100 videobriller med software både til brillene og andre håndholdte enheter som smarttelefoner og nettbrett.

–Det vi ønsker å oppnå er å kunne bedre kapasiteten ved sykehusene når spesialister og andre kommer i karantene. Da kan helsepersonell som er trent i andre oppgaver gjøre mer avansert behandling ved hjelp av spesialist på video, sier Håland.

Les mer om hvordan Håland mener Jodapro kan bidra mot koronaviruset nå.

 

Reelt behov ligger bak

Videokommunikasjonsverktøyet er utviklet på bakgrunn av et reelt behov.

–Fjose kom med et problem han ville ha løst på et nettverksmøte i «HelseInn». Dette er en nettverksorganisasjon for næringslivet og helsevesenet i Innlandet. Der møttes Håland og Fjose første gangen, sier Stokke.

Det Fjose tok opp var det enorme området Sykehuset Innlandet HF dekker med et areal på over 52.000 km². Arealet tilsvarer et område som er 10-15% større enn Danmark i utstrekning, med ulike spesialister ved sykehusene på Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Elverum og Tynset.

–Dette hadde fått Fjose til å tenke på om pasientdiagnostisering kunne gjøres ved å ta i bruk digital teknologi, sier Stokke.

Utfordringen med å finne en løsning på dette havnet bokstavelig talt på bordet til Stokke.

–Jeg fikk kjøpt inn en brille og så at dette var et verktøy vi kunne utvikle noe på. Totalt har jeg vel brukt mange hundre timer på utvikling så langt, selv om vi fremdeles er et stykke fra et sluttprodukt, sier Stokke.

De timene Stokke og hans kolleger har nedlagt i arbeidet har ført til en lisens og unik kompetanse om hvordan videokommunikasjonsverktøyet kan brukes.

–Når ambulansemedarbeidere skal bruke dette verktøyet i sitt arbeid så må alt fungere. Det skal være enkelt. Brillen skal ikke forårsake at de som jobber ute i felten mister sekunder engang på å bruke brillen. I tillegg må brillen være hendig og oppleves nyttig, sier Stokke.

Både Stokke og Håland er tydelige på hva gevinstene med brillen er:

  • Raskere og bedre behandling av pasientene
  • Mindre unødvendig transport
  • Riktigere transporttype og vei
  • Åpning for at helsepersonell med mindre utdanning har med seg en ekspert som kan gi dem veiledning og støtte når de er usikre eller ikke har kompetanse til å håndtere en situasjon
  • Store økonomiske besparelser for et økonomisk presset helsevesen

 

Lisens og samarbeidsavtale

Ken Rosendal og Per Michaelsen jobber i Inven2 som henholdsvis forretningsutvikler og prosjektleder, og har jobbet inn på dette prosjektet sammen.

–Jeg synes det har vært ekstremt morsomt å jobbe med Jodapro og denne brillen. Dette er et kort og raskt løp med stor nytte for samfunnet og det enkelte individ, sier Rosendal, og fortsetter,

–Sykehuset Innlandet er gode på å utvikle innovative løsninger og dette prosjektet synliggjør godt drivkraften som er der. De samarbeider tett med NTNU i Gjøvik, og det blir spennende å se hva som kommer ut av det framover.

Inven2 har bidratt inn på prosjektet med forhandlinger mellom oppfinnerne ved Sykehuset Innlandet og Jodapro. På bakgrunn av forhandlingene har Inven2 satt opp lisensavtalen, der Jodapro kjøper rettighetene til å kommersialisere videokommunikasjonsbrillen.

–I tillegg har vi satt opp en industrisamarbeidsavtale mellom sykehuset og Jodapro som regulerer det videre utviklingsarbeidet de gjør sammen for å optimalisere brillen, sier Rosendal.

Han gleder seg til å følge prosjektet videre fra sidelinjen og håper Jodapro lykkes med kommersialiseringsplanene.

–Jeg har stor tro på prosjektet. Håland er en ordentlig gründertype og har mye verdifull kompetanse og erfaring fra utvikling av Jodacare, sier Rosendal.

Håland er godt fornøyd med samarbeidet med Inven2.

–Det har vært supert å samarbeide med både Rosendal og Michaelsen. Jeg har lært mye av dem og fått god bistand av dem underveis, sier Håland.

 

Proof of Consept og optimaliserte løsninger

Sykehuset Innlandet og Jodapro har to parallelle løp gående og et felles industrisamarbeid for å videreutvikle teknologien til videobrillen.

­–Videobrillen er i dag i bruk i fire ambulanser i Innlandet for å avdekke mangler og forbedringer i bruk, sier Stokke.

Dette er et medisinsk-faglig forskningsprosjekt som startet i januar 2019 og skal avsluttes i desember 2020, der Helse Sør-Øst og flere kommuner i Innlandet, samt Høgskolen i Innlandet og NTNU deltar.

–Her skal vi tallfeste om bruk av brillen fører til færre innleggelser av pasienter og om vi ved hjelp av brillen sørger for riktigere behandling, sier Stokke.

Jodapro skal også gjennomføre en såkalt «Proof of Concept» studie i mai, de vil si en studie der de skal se på bruken av brillen når selskapets egen software er integrert.

–Vi har teknologi fra Jodacare som vi kan bruke. Den gjør at vi både kan få et bedre videobilde og en annen løsning for sikker kommunikasjon. Vi er i ferd med å implementere teknologien nå. I mai skal vår versjon av brillen ut i fem ambulanser i det geografiske området Sykehuset Innlandet dekker, sier Håland.

Vestre Viken HF følger i tillegg prosjektet tett og Håland er i dialog med dem om testing av brillen på ambulanser i deres distrikt også.

 

Bredere bruksområder

Både Håland og Stokke ser at brillen har potensiale for et mye større bruksområde enn ambulanser og til hjelp nå i koronapandemien.

–Vi har såvidt testet ut brillen på Røde Kors personell på scooter i høyfjellet. I vinterferien og påsken er de ofte først på et ulykkessted, og det kan være veldig nyttig for dem å ha med brillen, sier Stokke.

I de feriene har også Sykehuset Innlandet stor pågang av mennesker med høy aktivitet på hytter i fjellområder som Sjusjøen, Trysil, Dovre, Jotunheimen og Rondane.

Håland ser også et behov for å bruke brillen i sykehjem og hjemmetjenesten, fra egen dyrkjøpt erfaring.

–Min mor har demens og bor i en omsorgsbolig. En natt hadde hun vandret i gangene og falt. Hun brakk nakken. Personalet fant ikke ut av det, fordi de ikke hadde kompetansen til å diagnostisere henne riktig, sier Håland.

Hun mener at dersom personalet hadde hatt brillen så kunne de kontaktet en lege, og moren hadde unngått to smertefulle dager før innleggelser på sykehus, som det tok lang tid å komme seg etter. Moren til Håland er ikke den eneste som har opplevd noe lignende på sykehjem eller i helse- og omsorgtjenesten.

–Når vi har solgt de første brillene til Sykehuset Innlandet i september 2020 skal vi jobbe opp mot sykehjem og hjemmetjenesten. Da har vi vist at vi har et produkt som fungerer, vi kan hente kapital på det i markedet og skalere opp produksjonen av briller og utvide forretningsområdene våre, sier Håland.

Men først er det fullt fokus på videre utvikling av brillen og bidrag inn mot koronaepidemien.

Peder A. Stokke tester brillen. Foto: Sykehuset innlandet.

 

Les mer: