Vaccibody inngår Norges største lisensavtale

Vaccibody på børs
Foto: Thomas Brun/NTB/Oslo Børs
9. oktober 2020

Inven2 sitt porteføljeselskap Vaccibody inngikk 1. oktober 2020 norgeshistoriens største lisensavtale innen bioteknologi noensinne. Avtalen er med det svært anerkjente immunterapiselskapet Genentech, som er en del av Roche-gruppen.

Avtalen mellom Vaccibody og Genentech er en verdensomspennende lisens- og samarbeidsavtale om utvikling av persontilpassete kreftvaksiner basert på Vaccibodys VB.10.NEO.

Avtalen går over flere år og kan utløse inntil 6,7 milliarder kroner gjennomforskuddsbetaling, milepælsutbetalinger og delbetalinger. I tillegg til dette vil Vaccibody få royalities på salg av produkter i markedet.

–Dette er en den beste avtalen Vaccibody kunne fått. Det er den persontilpassede vaksineteknologien som er lisensiert ut til Genentech, resten av plattformteknologien og produktkandidatene beholder Vaccibody rettighetene til. I tillegg er avtalen den beste valideringen Vaccibodys plattformteknologi kunne fått. Den viser hvilket potensiale som ligger i denne teknologien innen utvikling av andre typer kreftvaksiner og vaksiner mot infeksjonssykdommer, sier Anders Tuv. Tuv er styreleder i Vaccibody og investeringsdirektør i Radforsk.

Vaksineteknologien til Vaccibody bygger på forskning fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

–Avtalen viser at topp forskning fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo kan nå langt om den får den rette hjelpen i tidlig fase, har utholdende investorer og et team som gjør de rette tingene. Vaccibody har klart å bygge tillit både hos investorer og hos Genentech over lang tid, noe som er viktig når konseptet er så banebrytende som hos Vaccibody. De har lyttet til erfarne folk og levert på det de har lovet, hele veien, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Analytiker Lars Mørland Knudsen i Arctic Securities omtaler avtalen som den viktigste i bioteknologi-Norge siden Algeta, og referer til 2013 da det globale biofarmasøytiske selskapet Bayer kjøpte Algeta for nær 18 milliarder kroner.

Genentech beste tenkelige partner

VB.10.NEO er et konsept for helt persontilpassete neoantigenkreftvaksiner som Vaccibody har utviklet og prøver ut i en fase Ib studie på pasienter med flere ulike kreftformer, som hode- og halskreft, nyrekreft og melanom for å nevne noen.

Hver pasient får sin helt tilpassede vaksine basert på analyser av de enkelte kreftsvulstene. Selskapet la fram interimdata fra studien i november i fjor 2019 som var lovende.

–Genentech er den best tenkelige partneren vi kunne fått for Vaccibody. Selskapet er ledende i verden innen persontilpassede vaksiner, sier Tuv.

Tuv er dypt imponert over administrerende direktør Michael Engsig og gründer, forskningssjef og president Agnete B. Fredriksen i selskapet.

–Avtaler som dette materialiserer seg kun om det blir levert på verdensklassenivå, sier Tuv.

Børsnoteres på Merkur Market

Den 7. oktober ble Vaccibody notert på Merkur Market, som er en del av Oslo Børs sin handelsplass. Fram til dette hadde selskapet vært listet på NOTC-listen som er et handelsstøttesystem for unoterte aksjer.

Se intervju med administrerende direktør Michael Engsig hos Finansavisen TV i forbindelse med børsnoteringen. 

Se video fra børsnoteringen.

Selskapet er verdsatt til 16,7 milliarder per 8. oktober.

Nyheten om avtalen med Genentech har fått massiv oppmerksomhet i både Norge og verden forøvrig, se lenker til noen artikler under.