Vellykket samarbeid for bedre bildediagnostikk

NordicNeuroLab stand
Ansatte i NordicNeuroLab på verdens største radiologikonferanse RSNA for å markedsføre sine produkter. Foto: NordicNeuroLab
12. april 2019
I en årrekke har forskere ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus og bedriften NordicNeuroLab i Bergen samarbeidet tett for å forske fram, utvikle og kommersialisere nye og bedre metoder for bildediagnostikk. Sist i rekken er en lisens for avansert MR-diagnostikk som kan gi mer målrettet kreftbehandling.
Den siste lisensen ble innvilget NordicNeuroLab fra Inven2 for noen uker siden. Lisensen er på vegne av Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, NordicCAD AS og klinikeren Kathrine Røe Redalen og MR-fysikerne Kjell-Inge Gjesdal, Endre Grøvig og Tryggve Holck Storås.

Denne lisensen gjør det mulig for NordicNeuroLab å tilby en mer avansert MR-diagnostikk av kreftsvulster. Det kan hjelpe kreftlegene med å gi bedre og mer målrettet behandling, samt følge effekten av behandlingen på en måte som ikke er mulig i dag.

«Det er spesielt morsomt at det er fysikere og klinikere som jobber så tett sammen på den akademiske siden, som så er med å skape noe som kan brukes av leger i behandling av pasienter på sykehusene», sier Elin Melby.

Melby er Technology Strategy Manager i Inven2 og har fulgt prosjektene tett i en årrekke sammen med kollega Kristin Sandereid. Sandereid er ansvarlig for avtalene med NordicNeuroLab.

«Det samarbeidet vi har etablert med NordicNeuroLab gjennom alle disse årene er et glitrende eksempel på vinn-vinn. Hele verdikjeden med norsk forskning, norske klinikere og norsk industri samarbeider og skaper resultater som gir bedre produkter som selges på verdensmarkedet», sier Sandereid.

 

Ny analysemetode

Kjell-Inge Gjesdal jobber på Ahus og er sentral i utviklingen av den nye analysemetoden av MR-bilder som NordicNeuroLab har kjøpt lisensen til.

«Vi har utviklet en bildeteknikk for å vurdere endringer i cellene, uavhengig av om de er godartet eller ondartet, for så å analysere dataene. Denne bildeteknikken kalles «split-dynamics» og har den unike egenskapen at den viser både nøyaktige utseende på kreftsvulsten, samtidig som den avslører kreftcellenes tilstand ved hjelp av en rekke biomarkører», forklarer Gjesdal, og fortsetter:

«Pasienten som er inne for diagnostikk blir gitt et kontrastmiddel før vi tar MR-bildene. Etter at vi har gjennomført «split-dynamics», sitter vi igjen med to parallelle bildeserier der den ene består av mange bilder i lav bildeskarphet og en med bilder med høy bildeskarphet. Serien med lav bildeskarphet mangler de fine detaljene, men har til gjengjeld fanget opp signalendringene inne i kreftsvulsten når kontrastmiddelet strømmer gjennom. Dette klarer ikke det menneskelige øyet eller hjernen å gjøre, da det er snakk om veldig små og raske endringer,» sier Gjesdal.

Denne måten å ta MR på genererer voldsomt med data, og Gjedal og hans doktogradstudent Grøvig som jobbet inn på dette, skjønte at de trengte en egen software for å analysere dataene.

Og her kom Atle Bjørnerud inn i prosjektet. Han har samarbeidet med NordicNeuroLab i en årrekke, og er en kløpper på utvikling av software.

«Jeg startet å samarbeide med NordicNeuroLab allerede i 2003, og har vært sentral i å utvikle softwaren som NordicNeuroLab markedsfører som nordicICE. Jeg har brukt mye tid på å videreutvikle denne opp gjennom årene», forteller Atle Bjørnerud.

Bjørnerud er fysiker og til daglig gruppeleder for en forskningsgruppe på Oslo universitetssykehus innen MR-bildediagnostikk og også en del av ImTech-senteret.

Prosjektet fikk midler av Helse Sør-Øst, noe som gjorde det mulig å leie inn Bjørnerud til å skrive selve koden for softwaren som NordicNeuroLab nå har lisensiert.

 

Utvider nisjen for NordicNeuroLab

På telefon fra Bergen er administrerende direktør Thomas Lie Omdahl begeistret for den nye lisensen.

«Dette virker veldig spennende. Vi jobber nå med å implementere den nye softwaren inn i NordicICE for å teste den ut før kommersialisering. Vi gir da forskningsgrupper vi allerede har et samarbeid med muligheten til å prøve ut denne nye applikasjonen. De publiserer i vitenskapelig tidsskrifter og er resultatene så gode som vi tror, så blir dette kommersielt tilgjengelig for apparatene våre og tilbudt Siemens og GE i løpet av de neste to årene», sier Lie Omdahl.

NordicNeuroLab ble etablert i 2001 basert på forskning fra Haukeland universitetssykehus, og består i dag av 45 ansatte i Bergen, USA og Europa.

Tradisjonelt har NordicNeuroLab levert tjenester innen diagnostikk av hjernen, hvor de er ledende innen sin nisje, men ser nå på kreft som et potensielt viktig satsingsområde for framtiden. Denne nye avtalen med Inven2 passer veldig godt inn i den nye satsningen.

 

God drahjelp fra Inven2

Både Lie Omdahl, Bjørnerud og Gjesdal skryter av samarbeidet med Inven2 og hverandre.

«Vi har fått kjempestøtte og drahjelp fra Inven2 på dette prosjektet», sier Gjesdal, og Lie Omdahl følger opp:

«Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Inven2 og Atle Bjørnerud gjennom mange år. Vi ser nå at nordicICE blir brukt mer utenfor hjernen, på kreft i prostata og bryst, og det blir spennende å utvide vårt forretningsområde i den retningen framover.»

Han påpeker at samarbeidet med Inven2 er ryddig og proft og at selskapet bare har gode erfaringer å vise til så langt.

«Det er viktig at vi kan gå i dialog og forhandle kontrakter som er gode for alle parter. Vi tør sette i gang fordi de initiale kostnadene ikke er for høye, og det gjør det mer effektivt og attraktivt å kommersialisere», sier Lie Omdahl.

 

Samarbeider med sykehus i Seoul

Hittil har prosjektet konsentrert seg om brystkreft og tykk- og endetarmskreft, men nyheten om dette nye analyseverktøyet har allerede reist til Korea. I løpet av 2019 starter forskere i Seoul, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus et samarbeid på prostatakreft.

Lie Omdahl forteller at mange av sykehusene i Seoul allerede bruker produkter fra NordicNeuroLab, og at forskningsgruppene her er raske til å ta i bruk ny teknologi.

«De har mange pasienter i Sør-Korea, så det går raskt å validere ny teknologi, noe som gjør det veldig attraktivt å samarbeide med dem», sier Lie Omdahl.