Viktig akkreditering til klinisk forskningspost for barn

20. april 2021
Klinisk forskningspost barn ved Oslo universitetssykehus er tildelt en viktig akkreditering innen barnekreftmedisin som kalles ITCC. ITCC står for Innovative Therapies for Children with Cancer.

–Det er en fjær i hatten å få en slik akkreditering. Tidligere var det nødvendig med en populasjon på 25 millioner for å rettferdiggjøre et slikt senter. Nå er en populasjon på 5 millioner nok, sier Heidi Glosli som leder Klinisk forskningspost barn.

Formålet med ITCC er å utvikle og teste ut bedre kreftmedisiner for barn og ungdom og de har laget et eget akkrediteringssystem for kliniske utprøvingsenheter som har tidligfase-studier for barn og ungdom med kreft.

–ITCC er et nettverk for å flere medikamenter godkjent til brukt for barn. Mange av de nye spesialiserte kreftmedisinene innen immunterapi og genterapi er kun testet ut og godkjent for voksne når de blir tatt i bruk, og ikke på barn, sier Glosli.

 

Kan tilby behandling tidligere

Med akkrediteringen så kan Glosli og andre overleger ved Oslo universitetssykehus være med i de aller første fasene av utprøvingen av ny behandling, såkalt fase I og II, og det er ofte den delen som er faglig mest interessant og lærerik.  

–Barn som er med i studier i fase I og II får tilgang til nye behandlinger opp til 1-2 år tidligere enn de som er med i fase III av utprøving av studier. Disse tidlige studiene ser mest på toleranse og riktig dose av den nye medisinen, men virker medisinen så får barnet en stor glede av det også, sier Glosli. 

Det er som regel svært kreftsyke barn som har prøvd alt av standard behandling som deltar i kliniske studier av ny kreftbehandling, og Glosli er også veldig fornøyd med at disse barna og familiene deres får tilbud om studier i Norge.

–Det betyr så mye å slippe å reise til Sverige eller Danmark, det er ikke optimalt i en slik situasjon, sier Glosli.

Inntil høsten 2020 hadde Danmark og Finland ett senter, Sverige hadde to sentere, og nå har Norge ett og Finland ett til, så i alt har Norden nå seks sentre med ITCC- akkrediteringen. Glosli regner med at også Haukeland universitetssykehus vil få ITCC-akkreditering i løpet av et år eller to.

 

Kvalitetsstempel for alle sykdommer

Akkrediteringen av Klinisk Forskningspost Barn som et ITCC-senter betyr at også andre studier utenom kreft mer sannsynlig blir lagt her.

–Dette er et kvalitetsstempel av oss, arbeidet vårt og infrastrukturen på sykehuset og viser at vi kan håndtere kliniske studier i alle faser innen de fleste indikasjoner. Det betyr at vi kan få og tilby flere studier også, sier Glosli.

I årsrapporten sin for 2020 skriver forskningsposten for barn at de har vært involvert i 31 industri-initierte studier, hvorav 23 av studiene er aktive studier med inkludering og eller oppfølging av studiedeltagere. I tillegg har de fått 11 forespørsler om nye industristudier.

De bidrar også inn mot gjennomføring av 20 forsker-initierte studier, hvorav 16 av studiene er aktive studier med inkludering og eller oppfølging av studiedeltagere. Studiene tilhører samtlige fagområder ved Barne- og ungdomsklinikken.

 

 

Cancer patient