Antistoff-prosjekt publisert i Nature Communications

Jan Terje i trappen
11. mars 2024
Plattform-teknologi fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus ble nylig publisert i Nature Communications. Teknologien, som har mange bruksområder, søker flere samarbeidspartnere.

I ett av våre spennende kommersialiseringsprosjekter blir det utviklet en ny antistoff-teknologi som kan brukes på mange ulike områder. Oppfinnerne av plattformteknologien er Stian Foss, Jan Terje Andersen og Inger Sandlie ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Teknologien ble nylig publisert i Nature Communications.

Siden oppfinnelsen er en plattformteknologi, kan den implementeres for mange flere ulike antistoffer, og vi er interesserte i å diskutere med potensielle partnere. En lenke til muligheten kan finnes her: https://www.inven2.com/lisensmulighet/a-versatile-improved-antibody-fc-technology-platform/