Authera lander avtale med argenx

Inger Sandlie, Torleif Tollefsrud Gjølberg, Simone Mester og Jan terje Andersen er gründerne av Authera. Foto: Holst&Paulsen
21. mars 2023
Plattformselskapet Authera, spunnet ut av forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, melder at de har inngått en avtale med et av Europas hotteste bioteknologiselskap; argenx.

Authera har hatt en flying start siden selskapet ble etablert i mai 2022.

Bak selskapet står professor Jan Terje Andersen, Simone Mester, Torleif Tollefsrud Gjølberg og professor emerita Inger Sandlie. De tre første er med på selskapsetablering for første gang, mens Inger Sandlie tidligere har vært medgründer i Vaccibody, nå Nykode Therapeutics, og Nextera.

I oktober i fjor ble selskapet offisielt lansert med brask og bram med et vitenskapelig symposium på dagen der hotshotter fra selskapene Genmab, Roche, Fair Journey Biologics og argenx presenterte, etterfulgt av en mer uformell fest på kvelden.

Media fikk med seg nyheten om selskapet og vi kunne lese artikler som «Biotek-gründere åpner verktøykasse for farmasigiganter» i E24 og «Authera-styreleder: -Smart å legge dette i eget selskap nå» i Dagens Medisin og «Har lansert nytt biotek-selskap» i MedWatch.

Og nå kommer nyheten om at argenx, et av de mest ettertraktede bioteknologiselskapene i Europa, har valgt dem som sin samarbeidspartner innen forskning og utvikling knyttet til kompleks biologi som involverer den cellulære reseptoren FcRn, som er sentralt i en rekke autoimmune sykdommer.

-Avtalen med argenx er en viktig validering av teknologiplattformen vår, sier Andersen.

I forbindelse med avtalen har selskapene sendt ut en pressemelding. Den kan dere lese her.

Under kan du lese en lengre artikkel om bakgrunnen for Authera, og hva de skal gjøre i samarbeid med argenx.

 

Forskningssamarbeid som forretningsmodell

Den daglige virksomheten i Authera er det Mester og Tollefsrud Gjølberg som står for, da Andersen har sin egen forskningsgruppe tilknyttet både Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

-Det er veldig motiverende å være i gang. Vi har begge hatt lyst til å etablere et selskap, og nå var tiden inne, sier Tollefsrud Gjølberg.

Simone og Torleif har begge lenge hatt lyst til å starte et selskap, og gleder seg til fortsettelsen med Authera. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

-Forretningsmodellen vår er å finansiere selskapet ved forskingssamarbeid og utvikling av legemiddelkandidater i samspill med globale aktører. På den måten vil vi lære av de veletablerte, få validert og videreutviklet plattformen samt utvidet vårt nettverk. Vi går for organisk vekst, hvor kompetent kapital vil være avgjørende i det lange løp, sier Andersen.

Han er ved siden av medgründer Sandlie den forskeren med flest innovasjoner hos Inven2. I dag er han en del av:

  • 65 innovasjoner
  • 11 patentfamilier
  • 50 industriavtaler, som inkluderer produktsalg, samarbeidsavtaler og lisenser til patenter

Og tallene øker stadig.

 

Skal designe biologiske legemidler

Så hva kan Authera tilby? I og med at selskapet tar utgangspunkt i en allsidig teknologiplattform, så er mulighetsrommet stort og åpner dørene for samarbeid med industripartnere innen en rekke interessefelt.

– Vi har grunnleggende kunnskap om samspillet mellom IgG-antistoffer, albumin og en cellulær reseptor som heter FcRn, og hvordan disse samhandler i kroppen. Denne molekylære og cellulære forståelsen kombinerer vi med en verktøykasse som gjør oss i stand til å validere og skreddersy legemiddelkandidater. Mulighetene er mange, og i prinsippet ikke begrenset av sykdomsindikasjon. Har du et antistoff eller et hvilket som helst protein som potensielt kan gi opphav til et legemiddel så kan Authera være en attraktiv samarbeidspartner, forklarer Andersen.

Monoklonale antistoffer av typen IgG er den raskest voksende klassen av terapeutiske legemidler i verden. Flere enn 100 er godkjent for klinisk bruk allerede, og drøye 1000 er under klinisk evaluering. I tillegg er det økende interesse for egenskapene til albumin som et viktig transportmolekyl i kroppen.

Avtalen med argenx omhandler forskning og utvikling med utgangspunkt i en grunnleggende forståelse av reseptoren FcRn.

I forbindelse med avtalen som er inngått sier forskningssjef i argenx, Peter Ulrichts, følgende:

«Som en vitenskapelig fundert organisasjon som leder forskningen på FcRn-blokade, er vi glade for å samarbeide med en likesinnet partner i Authera for å fremme vår forståelse av den grunnleggende biologien knyttet til FcRn når det gjelder å adressere immunologiske lidelser. Vi tror vi er i begynnelsen av å realisere det fulle potensialet til FcRn, og håper at vi gjennom dette samarbeidet kan fortsette å demonstrere verdien av den terapeutiske anvendelsen FcRn kan ha for mange mennesker som lever med autoimmune sykdommer.»

 

Kick-off i Boston – bioteknologiens Mekka

Authera ble formelt stiftet i mai i 2022, men kick-offet kom egentlig i Boston i april. Andersen var invitert til en lukket konferanse med mye industri, og insisterte på å få med seg Mester og Tollefsrud Gjølberg.

-Jan Terje innledet en workshop hvor Simone og jeg fulgte opp med å eksemplifisere hvordan plattformen kan brukes til å avsløre både ny biologi og hvordan ulike antistoffdesign gir totalt ulikt utfall som kan overføres til hvordan de oppfører seg i kroppen. Deretter avslørte vi at vi var i gang med å etablere et selskap basert på denne kunnskapen. Det forventet nok ikke tilhørerne, sier Tollefsrud Gjølberg

–Responsen vi fikk var overveldende. Mange ville snakke med oss gjennom den påfølgende konferansen, og det gjorde oss ytterligere motivert til å satse på Authera. Det var overveldende, og skikkelig gøy, sier Mester.

Startskuddet gikk da i Boston, bioteknologiens Mekka, litt som i Sinatra sangen, dog fra en annen by; «If you can make it there, you can make it anywhere.»

-Vi har over tid sett muligheten til å rigge verktøykassen vår om til en unik plattform av kommersiell verdi. Ingen andre selskaper kan tilby en slik løsning kombinert med vår biologisk dybdeforståelse. Jeg har stor tro på at hvis forsker følger selskap så har det stor merverdi. Utgangspunktet vårt bygger på langsiktig forskning som er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, som leses av en sektor i voldsom utvikling. Dette vises verdien av å sette biologisk innsikt i bruk, sier Andersen.

–Jan Terje har vært ekstremt dyktig på å utfordre oss, dele nettverk og ta oss med på reiser, det har vært veldig lærerikt, sier både Mester og Tollefsrud Gjølberg.

Likt det Inger Sandlie gjorde med Andersen da han var hennes doktorgradsstudent og ble tatt med i møter og inkludert i samarbeid med industri verden over. Les mer om dette her i denne artikkelen: «Innoverer på grunn av pasientene».

 

Inven2 med på reisen

Kombinasjonen av grunnleggende biologisk innsikt opparbeidet gjennom langsiktig og fokusert grunnforskning, og en forståelse av det kommersielle potensialet, samt et internasjonalt nettverk har en stor merverdi når det skal bygges selskap, mener Gerbrand Koster. Han er prosjektleder for alle Andersens innovasjoner i Inven2. I Authera har gründerne lisensiert inn sine egne innovasjoner.

– Vi har bidratt med markedsvalidering av verktøyene som Authera har tatt i bruk, og forhandlet pris på en rekke oppdrag og satt opp samarbeidsavtaler på vegne av laboratoriet som Andersen leder. Vi gleder oss til å følge med på fortsettelsen, dette er virkelig dyktige forskere som nå går tungt inn for å skape noe, og det heier vi på, sier Koster.

Gerbrand Koster

Gerbrand Koster er prosjektleder for alle Jan Terje Andersens innovasjoner i Inven2. Foto: Inven2/Moment Studio.

Med seg i Inven2 har han advokat Helle Thorsen, IPR-ansvarlig Kirsten Stangebye og forretningsutvikler Ken Rosendal. I tillegg har toppledelsen i innovasjonsteamet Jens Halvard Grønlien og Mohammed Amarzguioui bidratt inn.

Har du lyst til å bli bedre kjent med de yngste gründerne bak selskapet? Da må du lese videre:

 

Kjent hverandre siden 2012

Både Mester og Tollefsrud Gjølberg er 29 år gamle. De tok en bachelor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo samtidig og var ferdige der i 2015.

Tollefsrud Gjølberg gikk da videre til Institutt for kreftforskning der han tok en master. Han tenkte allerede som masterstudent at han en dag ville etablere en bedrift, noe han gjorde kort tid etterpå.

Smart Lab Solutions ble etablert gjennom Inven2 Start som tidligere var et program for studententreprenørskap ved Inven2. Gjennom selskapet deltok han og de øvrige gründerne i VentureCup og kom på andre plass. Som CEO i selskapet fikk han verdifull innsikt og erfaring med forskningsdrevet innovasjon. Han ble imidlertid ofte møtt med spørsmål om sin egen bakgrunn, det vil si manglende doktorgrad på CV-en, og søkte seg til Andersens gruppe «The Laboratory of Adaptive Immunity and Homeostasis» for å dekke hullet.

Her tok han doktorgrad på et prosjekt i samarbeid med Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

-Dette var en veldig givende tid for meg. Det å komme til Jan Terje og bli eksponert for hvordan dyptpløyende molekylær og cellulær forskning kan kombineres med industrisamarbeid var en aha-opplevelse for meg, sier Tollefsrud Gjølberg.

På laben til Jan Terje har også Mester vært både master- og doktorgradsstudent. Igjen krysset veiene til Mester og Tollefsrud Gjølberg. Innimellom pipettering og forskning har praten gått dem imellom om å etablere et selskap basert på forskning fra laben.

-Jeg var så heldig at en av mine prosjekter ble tatt opp i SPARK, et innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I løpet av denne perioden lærte jeg hvordan man kan omsette forskningsfunn til teknologi eller produkt, hvordan man kan utarbeide en patenteringsstrategi og interagere med globale industripartnere. Jeg fikk reise og presentere i ulike fora. Det har vært selvutviklede. Dette er viktige erfaringer jeg nå tar med meg videre som CEO i Authera, sier Mester.

Før hun studerte på Universitetet i Oslo, gikk Simone på Ullern videregående skole der hun tok del i det skolefaglige samarbeidet mellom skolen og Oslo Cancer Cluster. Biologilæreren hennes den gang, Ragni Fet, er selv tidligere kreftforsker og rådet Mester til å studere molekylærbiologi.

–Jeg var veldig i tvil i starten om det var noe for meg, men det er det jo virkelig, sier Mester.

I dag er hun mentor for elevene som går på Forskerlinja ved Ullern og har dem med på laben sin og forteller om sin vei til å bli forsker, og nå gründer.

Mester og Tollefsrud Gjølberg synes begge det er en spennende tid karrieremessig.

-Det er mye vi skal mestre. Nå må vi holde i alt og lære å gjøre alt, det er en bratt læringskurve, sier Tollefsrud Gjølberg.

Authera er basert på mange års forskning, og Torleif og Simone gleder seg til å omsette kunnskapen fra laboratoriet til produkter og tjenester. Foto: Authera.