«Har gjort det eksepsjonelt bra i studien»

«Har gjort det eksepsjonelt bra i studien»

Ordene over kommer fra David Hober som er en av de nordiske ansvarlige for kliniske studier i det store legemiddelfirmaet Bristol Myers Squibb (BMS). BMS har en fase III studie med en CAR-T behandling gående ved Oslo myelomatosesenter ved Oslo universitetssykehus, der...
Inven2 på Arendalsuka 2024

Inven2 på Arendalsuka 2024

Inven2 skal i år også delta på Arendalsuka, Norges største politiske møteplass. Vi arrangerer for tredje gang et møte om kliniske studier sammen med Radforsk, og vi er også medarrangør av et møte om helsenæring sammen med en lang rekke aktører. Les mer om...
Internasjonal dag for kliniske studier i dag

Internasjonal dag for kliniske studier i dag

I dag markeres den internasjonale dagen for kliniske studier i Norge! Formålet med denne markeringen er å anerkjenne viktigheten av kliniske studier i medisinsk forskning og utvikling av helsetjenester. Denne dagen er en anledning til å rette søkelyset mot den viktige...
Forskningspoliklinikken bidrar til flere studier

Forskningspoliklinikken bidrar til flere studier

I 2023 fikk sykehuset i Vestfold midler fra Kreftforeningen øremerket til infrastruktur for kliniske studier. Det ble startskuddet for Forskningspoliklinikken som åpnet offisielt i januar i år. Antall nye studier ser ut til å øke allerede, og da særlig innen...