Forskningspoliklinikken bidrar til flere studier

Forskningspoliklinikken bidrar til flere studier

I 2023 fikk sykehuset i Vestfold midler fra Kreftforeningen øremerket til infrastruktur for kliniske studier. Det ble startskuddet for Forskningspoliklinikken som åpnet offisielt i januar i år. Antall nye studier ser ut til å øke allerede, og da særlig innen...
Oppsummering av året 2023

Oppsummering av året 2023

Inven2 er takknemlig overfor alle som har bidratt til å bygge næringsliv og å hjelpe pasienter gjennom nye oppfinnelser, avklaring, kliniske studier og kommersielle resultater. Når noen er villige til å betale for produkter, tjenester og verdier som skapes når...