Vi ønsker din tilbakemelding

Vi ønsker din tilbakemelding

Inven2 gjennomfører på nyåret 2022 en brukerundersøkelse for å få tilbakemelding fra forskere og samarbeidspartnere på jobben vi gjør. Informasjonen og innsikten den gir oss vil danne grunnlag for videre utvikling av våre tjenester og organisasjonen.  ...
Kontakter for kliniske studier over hele Norge

Kontakter for kliniske studier over hele Norge

Inven2 har nå samlet alle kontaktpersoner for kliniske studier på helseforetak i Norge i én oversikt. Dette er ikke gjort før, og vil gjøre det enklere for legemiddelfirmaer, medisinsk-tekniske utstyrsfirmaer og biotekbedrifter å finne egnede steder i Norge for sine...