Norske koronavaksiner prøves ut i Norge

Norske koronavaksiner prøves ut i Norge

Det norske selskapet Nykode Therapeutics er i klinisk utprøving av ikke mindre enn to vaksinekandidater mot fremtidige varianter av koronaviruset. Studiene på friske frivillige er lagt til Oslo og Bergen, og de første resultatene vil komme i andre halvår av 2022....
Gryende optimisme rundt kliniske studier

Gryende optimisme rundt kliniske studier

16. mars arrangerte TTO Helsenettverk og NorTrials møtet «Nasjonale tiltak og samarbeid om flere kliniske studier – fra TTO Helsenettverk til NorTrials». Du kan se opptak av seminaret i sin helhet nedenfor.  -Vi ser en økning i antall industrifinansierte studier nå...
Nordlandssykehuset satser på studier

Nordlandssykehuset satser på studier

Nordlandssykehuset er det siste i rekken av 11 sykehus som Inven2 håndterer kliniske studier på vegne av. Sykehuset merker allerede en positiv effekt av dette, og skal bruke 2022 til å bygge opp en infrastruktur for å kunne ta imot flere studier.  ...
Vi ønsker din tilbakemelding

Vi ønsker din tilbakemelding

Inven2 gjennomfører på nyåret 2022 en brukerundersøkelse for å få tilbakemelding fra forskere og samarbeidspartnere på jobben vi gjør. Informasjonen og innsikten den gir oss vil danne grunnlag for videre utvikling av våre tjenester og organisasjonen.  ...