Et løft for kliniske studier innen nevrologi

Foredrag LMI og Inven2
Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen
20. desember 2019
Midt i desember åpnet Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus dørene. Sammen med Inven2 og Legemiddelindustrien inviterte de industri, sykehus og andre interessenter til et seminar om hva de kan tilby av kompetanse og infrastruktur for å kjøre kliniske studier.

«Det ble et veldig flott arrangement. Nevroklinikkens forskere innen fagfelt som MS, hodepine, ALS og epilepsi med flere, viste i sine presentasjoner at her er det kompetanse, forskningsinfrastruktur, biobanker og registre. Kort sagt, alt industrien etterspør for å utføre gode kliniske studier. Nå håper vi firmaene kommer i gang med studier», sier Siri Kolle. Hun er ansvarlig for kliniske studier i Inven2.

Nevroklinikkens åpne dag ble arrangert av Oslo universitetssykehus (OUS), Inven2 og LMI. Oppmøtet var over all forventning med over 80 deltagere, med en god miks av representanter fra ulike legemiddelfirmaer, selskaper som utvikler medisinsk-teknisk utstyr, samt forskere og klinikere fra OUS og andre sykehus.

«I tillegg til presentasjoner av flinke forskere, fikk deltagerne en omvisning i lokalene til klinikken og mulighet for 1:1 møter med aktuelle samarbeidspartnere. Det blir spennende å se konkret hva som kommer ut av dette på lengre sikt», sier Kolle.

 

Alle forutsetninger tilstede

Kolle er imponert over hvordan Nevroklinikken nå har rigget seg for framtiden. Hun holdt selv et innlegg på møtet.

«Hovedbudskapet mitt var at Nevroklinikken krysser av på alle kriterier som vellykkete kliniske studiesentre andre steder i Norge har. Oslo universitetssykehus gjør kliniske studier med stor suksess på andre områder og særlig innen kreft, så vi vet at det er mulig å tiltrekke seg studier det er rift om globalt», sier Kolle.

Innenfor nevrologiske sykdommer er det et stort udekket medisinske behov. I utvikling av nye behandling er kliniske studier helt essensielt. Nest etter kreft, er det innen nevrologi det startes flest studier for utprøving av legemidler. Dette gjelder både akademiske studier og studier på oppdrag fra industri.

«Vi ønsker at de kliniske studiene på nye behandlingsformer av nevrologiske sykdommer legges til Nevroklinikken. Det gir norske pasienter tidlig tilgang til ny behandling og klinikerne får økt kompetanse, og dermed bidra til å gi pasientene et bedre behandlingstilbud», sier Kolle, og legger til;

«Det er nå viktig at de norske og nordiske avdelingene av de globale legemiddelfirmaene promoterer mulighetene på Nevroklinikken til dem som beslutter hvor studier skal legges».

 

Fikk du ikke vært på seminaret?

Her finner du alt du trenger av vesentlig informasjon om Nevroklinikken og kontaktdetaljer til fagpersoner innen de ulike sykdomsområdene:

CLINICAL TRIALS DIVISION OF CLINICAL NEUROSCIENCE OSLO UNIVERSITY HOSPITAL

 

Les mer: