Felles nasjonale maler for kliniske studier

Forsker på lab
28. januar 2021
Gjennom et helseprosjekt, som teknologioverføringskontorene (TTO-ene) i Norge har kalt TTO Helsenettverk, så har det blitt etablert felles nasjonale maler for kliniske studier.

«Timingen er god nå som den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier foreligger. Dette er et av våre bidrag til å profesjonalisere håndteringen av kliniske studier i Norge», sier Siri Kolle. Kolle er ansvarlig for kliniske studier i Inven2.

Malene er et tilbud til alle firmaer som skal i gang med kliniske studier i Norge

–Vi vet at mange av de store selskapene ønsker å bruke sine egne maler, og det kan de fint fortsette med. Likevel er dette et løft da vi nå har fått maler som de små firmaene kan bruke og et sett med felles retningslinjer som alle TTO og sykehus som håndterer avtaler for kliniske studier nå skal følge, sier Kolle.

Kolle mener dette er et løft for kliniske studier og vil bidra til å komme raskere i gang med studiene, noe som er veldig viktig når det gjelder studier for industrien. At aktørene samarbeider og vi får til et nasjonalt løft er viktig.

– Norge framstår nå som samordnede når det gjelder den juridiske tilnærmingen til avtaler for industrien og dette håper vi vil være ett bidrag for å tiltrekke oss studier. Regjeringen har lansert ambisiøse mål for å øke antallet kliniske studier i årene som kommer. Det er viktig at vi drar sammen for å oppnå dette, sier Kolle.

Hege Edvardsen er seniorrådgiver i LMI med særlig ansvar for kliniske studier og har selv bakgrunn fra industrien. Hun tror de nasjonale malene er viktig for de mindre firmaene som er uerfarne med kliniske studier.

–Når disse firmaene får maler så vil det frigjøre tid og ressurser i håndteringen av de kliniske studiene, og det er et viktig bidrag. De store firmaene vil nok bruke sine maler fortsatt, men uansett er dette et løft for hele feltet, sier Edvardsen.

Jan Gunnar Skogås ved St. Olavs hospital i Trondheim er også veldig glad for at de nye malene er på plass.

– På St. Olav er det et mål å øke omfanget av studier og være en mer tydelig tilrettelegger og arena for legemiddelstudier og studier innen medisinsk teknologi. Her vil de nasjonale malene være et viktig verktøy, sier Skogås.

TTO Helsenettverk er støttet av Forskningsrådet, og arbeidet med de nasjonale malene for kliniske studier er en av flere arbeidspakker i prosjektet.

Her finnder du de nasjonale malene: https://www.inven2.com/kliniske-studier/informasjon-til-industri/avtalemaler

Siri Kolle

Siri Kolle er ansvarlig for kliniske studier i Inven2.