Nasjonale avtalemaler

Vi har gjennom et nasjonalt prosjekt utviklet norske nasjonale avtalemaler for kliniske studier på legemidler og medisinsk utstyr, samt observasjonsstudier. Malene er i henhold til gjeldende standarder, norsk og internasjonalt regelverk, samt helseforetakene sine retningslinjer for kliniske studier.

Malene skal kunne brukes for industrisponsede studier på alle HF. Malene er et tilbud til de firmaene som ikke selv har maler, eller de kan fungere som bakgrunn til tekst og oppsett for firmamaler.

Last ned:

 

Inven2 avtalemaler

Vi har satt inn Inven2 spesifikk informasjon i de nasjonale malene for å gjøre de enda enklere å ta i bruk for studier ved våre helseforetak.

Inven2 har også avtalemaler som kan brukes for andre typer samarbeidsprosjekt med industri.

Last ned:

Vil du vite mer?

Tine Slettedal Jansson

Tine Slettedal Jansson

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 40 20 07 93

Erlend Carlson Cand.Pharm.

Erlend Carlson Cand.Pharm.

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 97 70 07 17