Avtalemaler

Inven2 har egne avtalemaler for kliniske studier av legemidler og medisinsk utstyr. Malene er i henhold til gjeldende standarder, norsk og internasjonalt regelverk, samt Helse Sør-Øst sine retningslinjer for kliniske studier.

Malene er et tilbud til de firmaene som ikke selv har maler, eller de kan fungere som bakgrunn til tekst og oppsett for firmamaler.

Last ned:

Inven2 har også avtalemaler som kan brukes for andre typer studier og samarbeidsprosjekt med industri.

Vil du vite mer?

Tine Slettedal Jansson

Tine Slettedal Jansson

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 40 20 07 93

Erlend Carlson Cand.Pharm.

Erlend Carlson Cand.Pharm.

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 97 70 07 17