Fullt fokus på forskningsideer som kan bidra

Ole Kristian Hjelstuen
27. mars 2020
De fleste i Inven2 jobber nå fra hjemmekontor på grunn av den pågående koronapandemien.
–Vi prioriterer å gi rask vurdering til idéer som kan bidra til å hjelpe på i den alvorlige situasjonen verden befinner seg i nå, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Driften er som vanlig i Inven2, de ansatte holder seg på hjemmekontor og er fullt operative og gjennomfører møter via video og andre digitale hjelpemidler.

–De ansatte i Inven2 holder tempoet oppe på alle oppgaver. Mange av prosjektene vi jobber med kan bli til produkter og tjenester som er viktige i morgendagens næringsliv eller kan bidra til bedre pasientbehandling. Vi gjør derfor alt vi kan for å hjelpe prosjektene fram, og forsere planene der det er mulig, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Hjelstuen sier at han har stor beundring for de ansatte på sykehusene og i helsevesenet som står i front og behandler de som har blitt syke med covid-19.

 

Vil ha flere idéer

Inven2 har en viktig rolle i dagens pandemisituasjon med å få idéer og forskning som kan hjelpe på i dagens situasjon raskt ut på markedet.

–De første idéene innen smittevern er kommet fra dyktige forskere og vi prioriterer dem slik at de får en rask vurdering, sier Hjelstuen.

Hjelstuen påpeker at de de ansatte på innovasjonsteamet står klar til å ta imot mange flere idéer innen virusbehandling, e-helse, IKT og pasientbehandling som kan ha et forretningspotensial i den pågående pandemien.

–Det er i krisetider vi mennesker ofte finner nye løsninger. Helsearbeidere som står i front og gjør en livsviktig jobb i denne krisen og som får ideer til nye produkter eller innovative måter å gjøre noe på, må ta kontakt, sier Hjelstuen.

 

Underskriver kontrakter på nye studier

Sykehusene i Helse Sør-Øst og Universitetssykehuset Nord-Norge er alle i gul beredskap. Det er satt krisestab og sykehuspersonell omdisponeres. Det vil si at pasienter i pågående studier vil følges opp som før så langt det er mulig, men det vil som hovedregel ikke inkluderes nye pasienter eller startes nye studier i denne perioden. Siden eksterne besøkende ikke har mulighet til å komme inn på sykehusene får ikke industrien gjennomført monitorering av studiene på vanlig måte, er fjernmonitorering en ny måte å jobbe på i mange studier.

–Det er 409 pågående studier i sykehusene i Helse Sør-Øst og Universitetssykehuset Nord-Norge, som vi følger opp. Framover vil sykehusene ha håndtering av koronasmittede som første prioritet. Våre kontakter der sier de likevel vil gjøre det de kan for å signere avtaler om nye kliniske studier som kan startes opp når det er kapasitet, sier Hjelstuen. Inven2 jobber derfor aktivt med å ferdigstille avtaler for nye studier så langt det lar seg gjøre.

Nye kliniske studier kan meldes inn som vanlig på Inven2 sine hjemmesider.

I denne artikkelen på Legemiddelindustriens nettsider kan du lese en oppdatert oversikt fra sykehus landet over om hva som er status for kliniske studier på de ulike sykehusene. De europeiske legemiddelmyndigheter har også laget veileder for håndtering av kliniske studier under Corona pandemien. Når det gjelder forsknings på Covid-19 har Regional forskningsstøtte opprettet en egen nettside hvor relevant informasjon samlet.

 

Inven2 er her for deg

Hjelstuen oppfordrer alle forskere og klinikere som har pågående prosjekter hos Inven2 og har spørsmål rundt disse, eller har nye idéer, til å ha lav terskel for å ta kontakt i den pågående situasjonen.

–Du finner kontaktopplysninger til alle våre ansatte her. Ring gjerne og spør om det er noe du lurer på. Tror du at du har forskningsresultater eller en idé som kan bli til et nyttig produkt eller tjeneste så kan du sende den inn som et DOFI-skjema eller ringe en av oss, sier Hjelstuen.