Idéprisen 2021 med lisens

Foto: Jannicke Kristoffersen, Inven2
16. april 2024
Vinneren av Inven2 sin innovasjonskonkurranse var i 2021 er en metode basert på kunstig intelligens og MR-teknologi for avansert fosterdiagnostikk. Nå er den utlisensiert. Idéprisvinnerne er glade for at teknologien kan bidra til bedre oppfølging av risikosvangerskap.

Når fosteret ikke vokser som det skal i mors mage blir svangerskapet automatisk fulgt opp som et risikosvangerskap. Dette innebærer hyppig ultralyd-oppfølging av fosteret, og at mor må inn til sykehuset ofte.

Forskning viser at en for liten eller for stor morkake kan være en indikator for komplikasjoner som fosterdød, cerebral parese og spedbarnsdød. Morkakestørrelsen kan derfor være viktig å måle i et pågående svangerskap.

Ultralyd er foreløpig ingen god metode for å måle morkakens størrelse, men det er metodikken som fikk Idéprisen i 2021. Her har forskerne og klinikerne utviklet en MR-teknologi kombinert med kunstig intelligens.

Bak teknologien står Kjell-Inge Gjesdal, klinisk medisinsk fysiker ved Ahus og leder av NordicCAD, Anne Eskild, overlege ved Kvinneklinikken ved Ahus og professor ved Universitetet i Oslo, og Vigdis Hillestad, overlege i intervensjonsradiologi ved Ahus. I tillegg har Carl Petter Skaar Kulseng, som er CTO hos NordicCAD as vært ansvarlig for å utvikle den AI-baserte programvaren brukt for volumberegning av både foster og placenta.

Metoden går ut på å måle og sammenligne størrelsen på fosteret og morkaken. Forskningen til oppfinnerne har vist at dette størrelsesforholdet er en klar markør for risikosvangerskap.

 

Lisensieres ut

Metoden lisensieres nå ut for kommersialisering. Prosjektleder Elin Melby synes det er veldig gøy at Idéprisvinneren fra 2021 nå tas videre av et selskap.

-Ultralyd er den mest brukte bildeteknologien i fosterdiagnostikken, men den har begrensninger. For å kunne undersøke forholdet mellom foster og morkake er MR avgjørende. Med større tilgjengelighet av MR-scannere og forståelsen for at MR ikke er skadelig for fosteret kan denne metoden bli et svært viktig verktøy for å hindre komplikasjoner hos mor og barn, sier Melby.

Jens Halvard Grønlien, leder for Innovasjon i Inven2, uttalte i forbindelse med tildelingen av Idéprisen at idéen utmerket seg blant de 34 bidragene i 2021:

–Denne idéen utmerket seg blant årets bidrag. Det er veldig spennende at kombinasjonen av kunstig intelligens og MR kan løse dette viktige medisinske problemet innen fosterdiagnostikken. Vi ser fram til å følge denne idéen videre.

Basert på tett og godt samarbeid mellom Ahus og NordicCAD, har utviklingen av metoden gått fort.

-Vi har så langt resultater fra 100 gravide kvinner, og metoden gir oss tydelige svar, sier Anne Eskild.

Hun og Gjesdal har samarbeidet i lang tid og gleder seg over å kunne bidra til bedret fosterdiagnostikk. Basert på metoden har de også fått andre resultater som kan få banebrytende betydning i svangerskapsomsorgen. Dette skal de publisere snarlig i et internasjonalt tidsskrift.

Du kan lese mer om metoden i denne artikkelen publisert på Inven2 sine nettsider i forbindelse med Idéprisen 2021: «Idéprisen 2021 går til avansert teknologi for fosterdiagnostikk».