Veien videre for din oppfinnelse

Etter etablering av et kommersialiseringsprosjekt vil Inven2 i samråd med deg lage en utviklingsplan for oppfinnelsen. Planen inkluderer forskning og utvikling, markeds- og rettighetsmessige aktiviteter.

Utviklingsplanen vil være dynamisk og milepælsfokusert. De viktigste forutsetningene for framdrift i prosjektet etableres og avklares i oppstarten, og sjekkes av med jevne mellomrom. Vi vil kunne avslutte prosjektet dersom det kommersielle potensialet faller av forskjellige grunner. Dette kan være endret konkurransesituasjon, mindre gode resultater fra forskning og utvikling eller andre faktorer.

En utviklingsplan vil typisk inneholde:

  • Produktdefinisjon: En oppfinnelse som skal kommersialiseres må «produktifiseres». Et produkt er noe som en industriell aktør eller investor er villig til å betale for å tilegne seg. Dette kan være fysiske produkter, tjenester, patenter, dokumentasjon eller kunnskap. Jo tydeligere produktet og dets nytteverdi er, jo lettere vil det være å selge det. Vi hjelper deg til å definere et spisset produkt.
  • Markedskartlegging og posisjonering: Produktdefinisjonen danner grunnlaget for en markedsanalyse. Vi kartlegger konkurrerende løsninger og hvordan produktet passer inn i dette markedet. Dette kan lede til alternativ posisjonering hvis produktet kan ha ulike bruksområder. Markedskartleggingen vil også identifisere potensielle lisenstakere.
  • Produktverifisering. Produktets egenskaper må dokumenteres tilstrekkelig til at en industriell aktør eller investor blir overbevist om fordelene og er villig til å ta risikoen og kostnadene knyttet til videre utvikling. Vi vil i samråd med deg definere en hensiktsmessig forskning- og utviklingsplan for å verifisere produktets nytteverdi.
  • Avtaleverk. I forbindelse med verifisering av oppfinnelsen kan det være aktuelt å inngå avtaler med andre aktører. Dette kan være avtaler om taushetsplikt, materialoverføring eller samarbeid. Våre advokater hjelper til med å lage disse avtalene. Se her for mer informasjon om våre juridiske tjenester.
  • Patentstrategi. Patentbeskyttelse er kritisk for kommersialisering av mange produkter, men langt fra alle. Vi vil kartlegge behovet for patentbeskyttelse og foreta patenterbarhetsanalyser samt utvikle en strategi for patentbeskyttelse. Patentering er et middel for kommersialisering, ikke et mål i seg selv. For å maksimere den kommersielle verdien av et patent, må patenteringsstrategien ta høyde for produktdefinisjon, markedsposisjonering og planer for verifisering. Se her for mer informasjon om patentering. 
  • Industrikontakt. Inven2 ønsker å kontakte industri så snart vi har data som kan være av interesse, gitt at det ikke ødelegger muligheten for patentbeskyttelse. Du kan bli forespurt om å bidra med din fagkompetanse til samtaler med industripartner. Hensikten med tidlig kontakt med industri er å presentere og få tilbakemelding på produktet. Da kan vi få verdifulle tilbakemeldinger om posisjonering og utviklingsplaner.
  • Kommersialiseringsstrategi. Kommersialisering av din oppfinnelse skjer enten i form av en lisensavtale med en etablert industriaktør eller ved å etablere et nytt selskap for å kommersialisere oppfinnelsen. Vi vil i samråd med deg velge den kommersialiseringsstrategien som gir de beste forutsetninger for en vellykket kommersialisering og verdiskapning.
  • Finansieringsstrategi. Det er viktig at kommersialiseringsprosjektets utviklingsplan er gjennomførbar. Vi vil sammen med deg identifisere eventuelle finansieringsbehov som må dekkes for å sikre god framdrift. Ulike kilder til innovasjonsmidler kan være aktuelle. Søknader om innovasjonsmidler må inneholde et tydelig kommersielt mål, og budsjettere med kostnader til nødvendige forskning- og utvikling, markeds- og patenteringsaktiviteter under prosjektet.

Vil du vite mer?

Jens Halvard Grønlien

Jens Halvard Grønlien

Vice President Innovation

Innovation

Tlf. 412 37 833

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Vice President Project Management

Innovation

Tlf. 99 35 49 29