Inven2 satser i FoodCapture

Per Røhnebæk, gründer og daglig leder i FoodCapture. Foto: FoodCapture.
17. januar 2023
Oppstartsbedriften FoodCapture AS som Inven2 etablerte i 2021 har fått på plass et kompetent team, styre og rådgivningsstyre. Selskapets digitale løsning for å registrere hva pasienter får i seg av næring får positive tilbakemeldinger, og planene for ekspansjon er lagt. Inven2 satser videre i selskapet og ser nå etter kompetente investorer til å bidra inn.

Per Røhnebæk er gründer og daglig leder i FoodCapture. Han har bakgrunn fra digital forretningsutvikling i Orkla og Telenor, og var på utkikk etter gode forretningsideer da Inven2 tok kontakt.  

-FoodCapture er et solid produkt jeg har stor tro på. Det er viktig for den enkelte pasient da god ernæring påvirker hvor raskt hun eller han kan bli bedre, det kan spare samfunnet og helsesektoren for milliarder av kroner og det er fundert på god klinisk forskning ved Universitetet i Oslo, sier Røhnebæk, og legger til;

-Det er rett og slett et godt forretningskonsept. Helsenæringen er en næring i voldsom vekst, nasjonalt som globalt. Ettersom befolkningen i OECD-landene blir eldre, blir de også sykere. Underernæring koster 31 milliarder kroner årlig bare i Norge viser en nylig rapport fra Menon. Konservativt anslått er 20% av alle pasienter ved sykehus underernært, mens for eldre pasienter er anslaget mellom 30-50%.

Inven2 er godt fornøyd med å få Røhnebæk inn i selskapet og er imponert over arbeidet han har lagt ned så langt.

-Vi ser et stort potensial i dette produktet og teamet som er på plass nå. Derfor ønsker vi å investere i selskapet selv, i tillegg til at vi ønsker å få med oss kompetente investorer med et solid nettverk til å ta FoodCapture AS videre, sier Ken Rosendal.

Rosendal er forretningsutvikler i Inven2 og har bistått med rådgiving rundt kommersialiseringen av appen helt fra begynnelsen av.

Med på laget er også Stig Ebert Nilssen, en aktiv investor i oppstartsbedrifter. Han var i en årrekke del av konsernledelsen i Orkla ASA og administrerende direktør i Orkla Care, en divisjon fokusert på helse.

-FoodCapture bidrar til å digitalisere helsevesenet og adresserer et viktig samfunnsproblem. Jeg tror også at det er et godt business case. Det er et sterkt team som har forutsetningene for å nå ambisjonene. Derfor investerer jeg og blir en aktiv eier i rollen som styremedlem for å bidra til at FoodCapture lykkes internasjonalt, sier Ebert Nilssen. 

Les mer om Røhnebæk og FoodCapture i dette intervjuet med Shifter i desember 2022: «Ville bli gründer, men manglet det riktige prosjektet: Så tok Universitetet kontakt».

 

Enkel app som løser komplisert utfordring

Kort fortalt så er FoodCapture en app som registrerer hva en pasient spiser og drikker. Den regner ut næringsinntaket og næringsinnholdet, og gir tips til hva pasienten bør spise for å få i seg nok næring det døgnet.

I dag gjøres dette arbeidet manuelt av sykepleierne basert på nedtegninger på papir som ligger på nattbordet til pasienter, noe som medfører ekstraarbeid i en svært travel arbeidshverdag og at registreringen blir mangelfull.

På sykehus er fordelen at registeringen kan gjøres av pasient, og dermed frigjøres tid for helsearbeidere. Dette gir også pasienten en annen forståelse av sin egen sykdomssituasjon, og hva han eller hun kan bidra med selv.

FoodCapture ble CE-merket i 2021 som medisinsk teknisk utstyr for klinisk bruk av helsepersonell for å gi persontilpasset kostholdsveiledning og ernæringsbehandling.

Appen er utviklet av forskere ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo i tett samarbeid med Kreftklinikken, avdeling for blodsykommer ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

I forbindelse med en artikkel Inven2 skrev om FoodCapture i juni 2021 uttrykte Astrid Eidesvik Lie, enhetsleder for sengeposten på avdeling for blodsykdommer sin begeistring for appen:

– Dette er en gladsak. Vi er med på mange studier, men få har gitt oss et produkt som både sykepleierne og pasientene vil ha tilbake. Jeg er personlig overbevist om at pasientene spiser mer og bedre ved hjelp av appen. I tillegg letter den sykepleiernes arbeidshverdag betraktelig.

 

Hjemmemarkedet først, så ut i verden

Avdelingen for blodsykdommer var så fornøyd med produktet at de ble den første betalende kunden til FoodCapture.

I 2022 har Sykehuset i Østfold testet ut produktet, og de ønsker videre bruk. I første kvartal 2023 tar Stavanger universitetssykehus i bruk appen.

–Vi satser på å lykkes i hjemmemarkedet før vi ønsker å utvide til Norden, og deretter resten av Europa, sier Røhnebæk.

I tillegg til salg og dialog med sykehus i Norge, er sykehjem og hjemmetjenesten i kommunene potensielle kunder.

-Vi har sammen med Kreftforeningen og Asker kommune en søknad inne i Forskningsrådet med særlig fokus på pasientreisen og hjemmesituasjonen, sier Røhnebæk.

Midlene fra den forestående emisjonen skal brukes til salgsarbeid, utvikling av produktet og til å sikre CE-godkjenning som medisinsk teknisk utstyr for klinisk bruk i henhold til høyere klassifisering under ny lovgivning i EU.

Les mer på hjemmesiden til FoodCapture.