Jubileumsintervju Inven2 10 år: Else Marit Inderberg

Else Marit
Else Marit Inderberg på laben. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
9. november 2020
Inven2 har 10-års jubileum i år. I anledning jubileet har vi intervjuet noen suksessfulle forskere som alle har bidratt til banebrytende innovasjoner av stor samfunnsnytte.
I dette intervjuet kan du lese mer om forsker Else Marit Inderberg. Hennes forskning innen immunterapi har bidratt til etableringen av selskapene Ultimovacs og Zelluna Immunotherapy, som begge utvikler kreftbehandling.

Navn: 

Else Marit Inderberg

 

Tittel: 

Seniorforsker og gruppeleder ved seksjon for celleterapi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Hva er ditt forskningsområde: 

Mitt forskningsområde er immunterapi mot kreft. Jeg har jobbet lenge med kreftvaksiner både i form av peptider og dentritiske cellevaksiner, og har brukt dette til å utvikle T-celleterapi i godt samarbeid med kollegaer som Sébastien Wälchli, Gunnar Kvalheim og Gustav Gaudernack.

 

Hva er din viktigste innovasjon? 

Min viktigste innovasjon er CD4 TCR som vi håper å bruke i pasienter om ikke altfor lenge. Innovasjonen i seg selv er ikke viktigere enn kreftvaksinen UV1, som vi også har utviklet eller NK-TCR konseptet, men den er viktigst for meg personlig fordi det er noe jeg har ønsket å gjøre veldig lenge.

CD-4 TCR kan kobles til NK-TCR som vi også har lisensiert. Den siste innovasjonen har vi omtalt tidligere og har potensiale til å gjøre celleterapi tilgjengelig for flere pasienter ved at man ikke trenger å bruke pasientens egne celler til å lage celleterapien, men kan gi et mer universelt produkt som kan lages ferdig og lagres klart til bruk. 

 

Hva har samarbeidet med Inven2 betydd for deg?

Samarbeidet med Inven2 har gjort det mulig å realisere noen av innovasjonene våre og se at de kan bli brukt videre. Om vi ikke hadde hatt tilgang til kompetansen og bistanden fra Inven2 hadde dette sannsynligvis kun endt opp i vitenskapelige publikasjoner og vært vanskelig å utvikle videre for patent, kliniske studier og finansiering av videre utvikling. Samarbeidet med Inven2 har betydd muligheter til å se om disse innovasjonene kan virke og komme til nytte.

 

Din hilsen til Inven2 i anledning 10 års jubileet?

Takk for godt samarbeid i flere prosjekter gjennom mange år og muligheten til å ta dette fra tidlige labforsøk til klinisk utprøving. 

Vi håper dette samarbeidet fortsetter fremover med videre muligheter for satsing på prosjekter i et så kompetitivt felt!

 

Les mer om Inderberg og hva forskningen hennes har bidratt med her: